Toon filters

Maandag 18 februari 2019

Alle publicaties op maandag 18 februari 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 221 publicaties

 1. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  [AANKONDIGING]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatscourant 2019, 8042 Belastingdienst
 2. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatscourant 2019, 9331 Belastingdienst
 3. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatscourant 2019, 9490 Belastingdienst
 4. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatscourant 2019, 9618 Belastingdienst
 5. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar en oproeping schuldeisers nalatenschap Lambertus Henricus Peter Smeets

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatscourant 2019, 9626 Notarissen (Cluster)
 6. Bekendmakingen Nederlandse Zorgautoriteit

  Besluit houdende intrekking van de Beleidsregel experiment regelarme instellingen Wlz

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatscourant 2019, 8440 Nederlandse Zorgautoriteit
 7. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 11 februari 2019, nr. 19041871, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de teelt van graszaad tegen ereprijs, akkerviooltje en dovenetels. (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van graszaad tegen ereprijs, akkerviooltje en dovenetels, 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatscourant 2019, 8587 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Overig

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 februari 2019, 2019-0000006786, tot aanwijzing BSI Group The Netherlands B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17065:2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatscourant 2019, 8490 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 februari 2019, 2019-0000007607, tot aanwijzing van BSI Group The Netherlands B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17021-1:2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatscourant 2019, 8497 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 11 februari 2019 nr. BOACAT2019/007, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Aanhoudings- en ondersteuningseenheid van de Landelijke Eenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatscourant 2019, 8512 Dienst Justis