Toon filters

Woensdag 30 september 2020

Alle publicaties op woensdag 30 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 21 publicaties

 1. Koninklijke onderscheidingen

  Koninklijke onderscheidingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51365 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoeging van rechtspositionele bepalingen omtrent politievrijwilligers en de intrekking van het Besluit rechtspositie vrijwillige ambtenaren van politie alsmede in verband met de regeling van een financiële vergoeding voor het niet-genoten, wettelijk verloftegoed bij ontslag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 46153 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking

  Beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg van 28 september 2020, kenmerk 1748267-210469-S, houdende wijziging van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II in verband met wijziging van de aanvraagperiode

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51075 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 29 september 2020, nr. ZW/S&B/2020-0000398876 tot compensatie van de kosten voor organisaties die eHerkenning moeten gebruiken voor het doen van belastingaangifte (Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50702 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 28 september 2020, nr. WJZ/ 20240314, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 22 juni 2020, nr. WJZ/ 20155386, tot wijziging van de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas in verband met het stellen van regels voor de verdeling van kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting en het verruimen van mogelijkheden voor de jaarlijkse bijstelling van de gestandaardiseerde activawaarde van het landelijk gastransportnet (Stcrt. 2020, nr. 33849)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51164 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 september 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 36920 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 2020, kenmerk 113805-210011-PPGB, houdende de indeplaatstreding van Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. in de regio Zaanstreek/Waterland bij de uitoefening van de goedkeuringsbevoegdheid van de Sociale verzekeringsbank aangaande de zorgovereenkomsten waarmee zorg wordt betrokken ten laste van het persoonsgebonden budget

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51188 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking

  Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis Caribisch Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51354 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking

  Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50987 Ministerie van Financiën
 10. Overig

  Kennisgeving besluit verleende omgevingsvergunning Duurzaam Voorne Holding B.V. te Breda, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50573 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat