Toon filters

Woensdag 21 augustus 2019

Alle publicaties op woensdag 21 augustus 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 298 publicaties

 1. Ruimtelijke plannen

  [Omgevingsvergunning Weseperweg 49 in Heeten]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 45566 Raalte
 2. Ruimtelijke plannen

  [Omgevingsvergunning Zwolseweg 87 in Laag Zuthem]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 45536 Raalte
 3. Ruimtelijke plannen

  \ Onderwerp: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Colmont 1 te Voerendaal’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 46191 Voerendaal
 4. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 46102 Belastingdienst
 5. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 46097 Belastingdienst
 6. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 46607 Belastingdienst
 7. Ruimtelijke plannen

  Aanmeldnotitie (milieueffectbeoordeling) transformeren van de Grote Kerk, Kerkplein 33-36, Hoorn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 45809 Hoorn
 8. Registermutaties | Accountantsregister

  Aanvragen inschrijving accountantsregister

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 47233 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 9. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven en tot wijziging van het Besluit politiegegevens in verband met de verstrekking van politiegegevens aan de Passagiersinformatie-eenheid (Besluit gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 43769 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een Besluit ter implementatie van de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477 EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22) (Besluit wapens en munitie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 43793 Ministerie van Justitie en Veiligheid