Toon filters

Vrijdag 3 april 2020

Alle publicaties op vrijdag 3 april 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 77 publicaties

 1. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking maatwerkvoorschrift Waterschap Limburg voor uitstel van de verplichting tot ombouw naar peilgestuurde drainage op de percelen kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie T, nummers 265, 266, 270, 274, 280, 282, 372, 374, 630, 631, 635 en 1197

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Waterschapsblad 2020, 3546 Waterschap Limburg
 2. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking maatwerkvoorschrift Waterschap Limburg voor uitstel van de verplichting tot ombouw naar peilgestuurde drainage op diverse percelen, geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z11149

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Waterschapsblad 2020, 3537 Waterschap Limburg
 3. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking maatwerkvoorschrift Waterschap Limburg voor uitstel van de verplichting tot ombouw naar peilgestuurde drainage op het perceel kadastraal bekend als gemeente Neer, sectie J, nummer 266

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Waterschapsblad 2020, 3531 Waterschap Limburg
 4. Overige overheidsinformatie

  Bekendmaking ontwerpleggerbesluit, partiële herziening Legger oppervlaktewaterlichamen 2018, voor de waterstaatswerk(en) b-water te Bladel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Waterschapsblad 2020, 3479 Waterschap De Dommel
 5. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking watervergunning voor afkoppelen hemelwater van bestaand verhard oppervlak op oppervlaktewaterlichaam C aan de Kloosterakkers 10 te Veessen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Waterschapsblad 2020, 3542 Waterschap Vallei en Veluwe
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen van een infiltratieduiker aan de Veenwal 22 te Hoevelaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Waterschapsblad 2020, 3490 Waterschap Vallei en Veluwe
 7. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking watervergunning voor het lozen van hemelwater tussen Middelerf en Fokko Kortlanglaan te Ermelo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Waterschapsblad 2020, 3489 Waterschap Vallei en Veluwe
 8. Overige overheidsinformatie

  Definitief besluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Waterschapsblad 2020, 3450 Waterschap Drents Overijsselse Delta
 9. Beschikkingen | afhandeling

  Het aanleggen van een steiger aan de Oostzanddijk 3 in Hellevoetsluis

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Waterschapsblad 2020, 3520 Waterschap Hollandse Delta
 10. Beschikkingen | afhandeling

  Het bouwen van woningen, aanbrengen van 829 m2 verharding, dempen en graven van oppervlaktewater, plaatsen van tijdelijke dam, duiker en damwand aan de Monseigneur Smitstraat 3 in Brielle

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Waterschapsblad 2020, 3516 Waterschap Hollandse Delta