Toon filters

Maandag 13 juli 2020

Alle publicaties op maandag 13 juli 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 62 publicaties

 1. Beschikkingen | aanvraag

  20.0755231 verleende vergunning voor het aanleggen van een kabel haaks op de waterkering waarbij de waterloop middels een boogzinker wordt gekruist bij Wieringerrandweg 7 in Slootdorp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Waterschapsblad 2020, 7779 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. Beschikkingen | aanvraag

  20.0755234 verleende vergunning voor het aanbrengen van een afmeerconstructie in de Kromme Sloot tegenover Benningskamplaan 18 in Uitgeest

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Waterschapsblad 2020, 7780 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 3. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van een bouwkuip, ter hoogte van Paasheuvelweg 22 A, 1105 BJ Amsterdam - AGV - WN2020-005196

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Waterschapsblad 2020, 7736 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 4. Overige besluiten van algemene strekking

  Bekendmaking Conceptnota Bemalingsbeleid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Waterschapsblad 2020, 7585 Hoogheemraadschap van Rijnland
 5. Overige besluiten van algemene strekking

  Bekendmaking definitief projectplan voor het “aanpassen van kunstwerken t.b.v vismigratie 2019-2021”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Waterschapsblad 2020, 7750 Waterschap Brabantse Delta
 6. Plannen | overig

  Bekendmaking terinzagelegging Ontwerpprojectplan Oirsbeek fase 1 (maatregelen 2020) met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Waterschapsblad 2020, 7737 Waterschap Limburg
 7. Plannen | overig

  Herinrichting Kwistbeek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Waterschapsblad 2020, 7657 Waterschap Limburg
 8. Beschikkingen | afhandeling

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn (code HDSR61455)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Waterschapsblad 2020, 7756 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 9. Beschikkingen | afhandeling

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn (code HDSR61487)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Waterschapsblad 2020, 7755 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 10. Beschikkingen | afhandeling

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor de aanleg van een dichte dam op de locatie nabij Grechtkade 10 in Woerdense Verlaat (code HDSR60500)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Waterschapsblad 2020, 7751 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden