Toon filters

Maandag 27 september 2021

Alle publicaties op maandag 27 september 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 35 publicaties

 1. vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater

  21.0963852 verleende vergunning voor het dempen van een waterloop in verband met het voorbereiden op het bouwrijp maken van fase 1C van plan Zevenhuis in Zwaag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11888 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. ander besluit van algemene strekking

  Bekendmaking Projectplan Verbeteren regionale waterkering Jeltewei 248 te Hommerts

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11853 Wetterskip Fryslân
 3. vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater

  Enschede, plaatsen bermmonument nabij Haaksbergerstraat 1006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11877 Waterschap Vechtstromen
 4. vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – ingetrokken aanvraag watervergunning voor het realiseren van een steiger, nabij Bonrepas 4, 2855 AA Vlist Krimpenerwaard (code HDSR79078)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11880 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 5. omgevingsmelding

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding activiteit voor het aanleggen van 2 voetgangersbruggen en het plaatsen van een beschoeiing in, over of langs oppervlaktewater op de locatie nabij Wilde Rucolavliet in de nieuwbouwwijk Rijnvliet in Utrecht (code HDSR77418)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11886 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 6. andere melding

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Oudegracht (nabij nummer 54 tot 108) in Utrecht (code HDSR 79976)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11860 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 7. andere melding

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Overdamsepad (nabij Bloessemtuin 17a) in Houten (code HDSR 80052)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11861 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 8. andere melding

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Zandweg 223c in De Meern (code HDSR 80101)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11862 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 9. omgevingsvergunning

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het aanleggen van kabels of leidingen in of nabij een oppervlaktewaterlichaam. Op de locatie Newtonbaan 12, 3439NK, Nieuwegein. (code 80089)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11871 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 10. omgevingsvergunning

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een oppervlaktewaterlichaam en een waterkering. Utrechtseweg 2, 3704HC Zeist. (code 80110)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11882 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden