Toon filters

Vrijdag 17 januari 2020

Alle publicaties op vrijdag 17 januari 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 39 publicaties

 1. Overige overheidsinformatie

  Aankondiging openbare vergadering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2020 Waterschapsblad 2020, 332 Waterschap De Dommel
 2. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag watervergunning voor het verrichten van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Moerstraatsebaan te Bergen op Zoom.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2020 Waterschapsblad 2020, 425 Waterschap Brabantse Delta
 3. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking Mandaatbesluit waterschap Hollandse Delta (rectificatie eerdere bekendmaking)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2020 Waterschapsblad 2020, 437 Waterschap Hollandse Delta
 4. Overige overheidsinformatie

  Bekendmaking Ontwerp Legger Waterkering 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2020 Waterschapsblad 2020, 396 Waterschap De Dommel
 5. Overige overheidsinformatie

  Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie DSF (Dijken, Steden en Financiën) van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. maandag 27 januari 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2020 Waterschapsblad 2020, 442 Wetterskip Fryslân
 6. Overige overheidsinformatie

  Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie SKZ (Systeembeheer, Kwaliteit en Zuiveringen) van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. dinsdag 28 januari 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2020 Waterschapsblad 2020, 443 Wetterskip Fryslân
 7. Overige besluiten van algemene strekking

  Bekendmaking Projectplan Soalsleat Jutrijp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2020 Waterschapsblad 2020, 362 Wetterskip Fryslân
 8. Beschikkingen | aanvraag

  Bekendmaking Vergunning Waterwet vergunning verleend voor het behouden van een glastuinbouwkas in het profiel van vrije ruimte van een categorie A-watergang aan de Pater Eustachiuslaan 17 te Aarle-Rixtel.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2020 Waterschapsblad 2020, 420 Waterschap Aa en Maas
 9. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking watervergunning voor het bouwen van een bedrijf ter plaatse van Het Steenland te Bunschoten-Spakenburg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2020 Waterschapsblad 2020, 407 Waterschap Vallei en Veluwe
 10. Beleidsregels

  Beleidsnota peilbeheer 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2020 Waterschapsblad 2020, 456 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden