Toon filters

Vrijdag 24 september 2021

Alle publicaties op vrijdag 24 september 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 23 publicaties

 1. overige overheidsinformatie

  Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Schiermonnikoog

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11844 Wetterskip Fryslân
 2. beleidsregel

  Bekendmaking beleidsregels watersysteem

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11841 Waterschap Rijn en IJssel
 3. ander besluit van algemene strekking

  Bekendmaking projectplan waterwet Waterberging Ossehaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11842 Waterschap Vechtstromen
 4. andere vergunning

  Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden voor het bouwrijp maken van nieuwbouwwijk Kromme Akker Zuid II

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11783 Waterschap Vallei en Veluwe
 5. andere vergunning

  Bekendmaking wijzigingsbesluit Waterschap Limburg voor het wijzigen van een vergunning met nummer 2017-Z10150 voor het maken van een steiger en een trap in de Hambeek te Roermond in de gemeente Roermond

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11845 Waterschap Limburg
 6. vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater

  Hardenberg, aanbrengen glasvezelkabel kering Vecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11833 Waterschap Vechtstromen
 7. vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de beregening van een fruitperceel in het kader van de nachtvorstschadebestrijding op de locatie nabij Achterdijk 25 in Bunnik (code HDSR79211)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11832 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 8. andere vergunning

  Hoogheemraadschap van Delfland – Watervergunning – Abdis Heilwichstraat 2 te Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11834 Hoogheemraadschap van Delfland
 9. andere vergunning

  Hoogheemraadschap van Delfland – Watervergunning – Rotterdamseweg 370 b 1 te Delft

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11835 Hoogheemraadschap van Delfland
 10. overige overheidsinformatie

  Tiende besluit droogte 2021: instellen onttrekkingsverboden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2021 Waterschapsblad 2021, 11851 Waterschap Brabantse Delta