Toon filters

Vrijdag 22 februari 2019

Alle publicaties op vrijdag 22 februari 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 27 publicaties

 1. Beschikkingen | aanvraag

  19.0238021 verleende vergunning voor het dempen en graven van waterlopen en de aanleg van (tijdelijke) duikers ten behoeve van het bouwrijp maken 't Zand Noord fase 1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Waterschapsblad 2019, 2054 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. Beschikkingen | aanvraag

  19.0238029 verleende vergunning voor het verwijderen van een kabelaansluiting tot op de hoofdleiding in de regionale waterkering ter hoogte van Havenstraat 21 Zaandam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Waterschapsblad 2019, 2055 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 3. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag ontheffing scheepvaartverkeerswet rondvaarten op Bovenmark van Duivelsbruglaan tot stuw Bieberg met gemotoriseerde rondvaartboten van 1 maart t/m 30 december 2019.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Waterschapsblad 2019, 2052 Waterschap Brabantse Delta
 4. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag watervergunning voor het planten van een haag in de beschermingszone van een a-water ter hoogte van Groenedijk 6 te Steenbergen.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Waterschapsblad 2019, 2049 Waterschap Brabantse Delta
 5. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag watervergunning voor het tijdelijk graven werkput ten behoeve van uitvoeren reperatiewerkzaamheden aan MS-kabel in zonering regionale waterkering B97c ter hoogte van Zevenbergseweg 42 te Etten-Leur.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Waterschapsblad 2019, 2050 Waterschap Brabantse Delta
 6. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren waterhuishoudkundige werkzaamheden voor het natuurvriendelijk inrichten van percelen tussen Aa of Weerijs en Oekelsbos te Rijsbergen.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Waterschapsblad 2019, 2053 Waterschap Brabantse Delta
 7. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag watervergunning voor het vervangen van een dam met duiker in een a-water ter hoogte van de Nieuwe Schimmelseweg te Terheijden.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Waterschapsblad 2019, 2051 Waterschap Brabantse Delta
 8. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag wijzigen besluit 13UT011336 voor aanleggen nutsstrook en wijzigen in de lozing van afvalwater in zonering P21 ter hoogte van Oostelijke Randweg 6 te Moerdijk.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Waterschapsblad 2019, 2056 Waterschap Brabantse Delta
 9. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag wijzigen besluit 16UT05156 voor wijzigen locatie sprinklertank, pompkamer en dieseltank in zonering primaire waterkering P21 ter hoogte van Oostelijke Randweg 6 te Moerdijk.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Waterschapsblad 2019, 2058 Waterschap Brabantse Delta
 10. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking intrekking watervergunning Waterschap Limburg voor het varen op de Roer en Hambeek te Roermond

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Waterschapsblad 2019, 2089 Waterschap Limburg