Toon filters

Maandag 2 augustus 2021

Alle publicaties op maandag 2 augustus 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 132 publicaties

 1. deurwaardersexploot of betekening Belastingdienst

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2021 Staatscourant 2021, 37521 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. deurwaardersexploot of betekening Belastingdienst

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2021 Staatscourant 2021, 37518 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 3. advies Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit natuurbescherming en het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met een handelsverbod voor Aziatische duizendknopen en wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met de additionele aanwijzing van door de provincies te bestrijden invasieve uitheemse soorten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2021 Staatscourant 2021, 37124 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. advies Raad van State

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet Bekrachtiging van een onderdeel van het Besluit benoemingsprocedure SER en tot wijziging van de Wet op de Sociaal-Economische Raad in verband met vervanging van de goedkeuringsprocedure door een voorhangprocedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2021 Staatscourant 2021, 37128 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. autorisatiebesluit basisregistratie personen

  Autorisatiebesluit Inlichtingenbureau, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2021 Staatscourant 2021, 37066 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 6. autorisatiebesluit basisregistratie personen

  Autorisatiebesluit voor de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten genoemd in de bijlagen, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2021 Staatscourant 2021, 37063 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 7. autorisatiebesluit basisregistratie personen

  Autorisatiebesluit voor de directeur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2021 Staatscourant 2021, 37067 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 8. autorisatiebesluit basisregistratie personen

  Autorisatiebesluit voor de Dopingautoriteit, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2021 Staatscourant 2021, 37064 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 9. autorisatiebesluit basisregistratie personen

  Autorisatiebesluit voor de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met het aanmaken van coronatoegangsbewijzen en digitale COVID-certificaten, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2021 Staatscourant 2021, 37065 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 10. autorisatiebesluit basisregistratie personen

  Autorisatiebesluit voor het bestuur van de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2021 Staatscourant 2021, 37069 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens