Toon filters

Vrijdag 3 april 2020

Alle publicaties op vrijdag 3 april 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1 spoedpublicatie

 1. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 april 2020, 2020-0000048664, tot wijziging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 20561 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Totaal 210 publicaties

 1. Oproepingen | Belanghebbenden

  [De griffier van de rechtbank roept op:

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 20254 Rechtbank Den Haag
 2. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  AANAMANING 4:112 Abw J. Mustafa

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 20132 Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
 3. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  Aanmaning 4:112 Awb HJT Dijkman

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 19994 Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
 4. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  Aanmaning 4:112 Awb LJ Wolfs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 19998 Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
 5. Ruimtelijke plannen

  Aanvulling publicatie ontwerpbestemmingsplan “N65 Helvoirt 2020”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 20233 Haaren
 6. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Registratiebesluit BIG teneinde regels te stellen over het gebruik van het BIG-nummer door geregistreerde beroepsbeoefenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 19296 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 19300 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap Dina Bunk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 20097 Notarissen (Cluster)
 9. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap Elisabeth Commerina Maria Schimmel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 20103 Notarissen (Cluster)
 10. Overig

  Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van codebesluit 2 april 2020, kenmerk ACM/UIT/501234 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikelen 12b van de Gaswet en artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende de aanpassing van de bepalingen over de Nestor-handleiding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 19218 Autoriteit Consument en Markt