Toon filters

Dinsdag 15 oktober 2019

Alle publicaties op dinsdag 15 oktober 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 223 publicaties

 1. Liquidaties

  Archeologisch Opgravingsteam B.V. B.V. in Liquidatie.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56885 overig
 2. Ruimtelijke plannen

  Bekendmaking vaststellen bestemmingsplan Irmstraat 25-27 Simpelveld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56557 Simpelveld
 3. Ruimtelijke plannen

  Bekendmaking vervangend vaststellingsbesluit bestemmingsplan Hoevelaar fase 1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56481 Woudenberg
 4. Benoemingen en ontslagen

  Besluit houdende benoeming bestuurslid Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen 2019 (Stichting NLFI) (2019-162556)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 55893 Ministerie van Financiën
 5. Overig

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 9 augustus 2019, met kenmerk RWS-2019/29265 houdende de benoeming en het eervol ontslag van de voorzitter en leden van de Adviesraad Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 55386 Rijkswaterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2019, nr. WJZ/19222294, houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56070 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2019, nr. WJZ/19222301, houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56061 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2019, nr. WJZ/19222305, houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56053 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Ruimtelijke plannen

  Bestemmingsplan Bracamonteweg 9, Mook vastgesteld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56369 Mook en Middelaar
 10. Ruimtelijke plannen

  Bestemmingsplan 'Zee, Strand en Duin, 1e herziening'

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56169 Noordwijk