Toon filters

Woensdag 22 september 2021

Alle publicaties op woensdag 22 september 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 110 publicaties

 1. overige overheidsinformatie

  Benoeming vereffenaar nalatenschap A.E.H.A.M. van de Wiel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2021 Staatscourant 2021, 41811 Advocaten (cluster)
 2. overige overheidsinformatie

  Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie New Noord Holland B.V. en Vroom Holding B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2021 Staatscourant 2021, 41790 Autoriteit Consument en Markt
 3. ander besluit van algemene strekking

  Besluit m.e.r.-beoordeling Vafipro, Valgenweg, Farmsum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2021 Staatscourant 2021, 41774 Eemsdelta
 4. ander besluit van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 september 2021, kenmerk 3258146-1015501-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden en het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire in verband een wijziging in de aangewezen gebieden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2021 Staatscourant 2021, 41953 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. delegatie- of mandaatbesluit

  Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 september 2021, nr. 2021-0000473446, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in verband met de verstrekking van uitkeringen en subsidie ter verbetering van de digitale dienstverlening (Mandaatbesluit RVO inzake Innovatiebudget)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2021 Staatscourant 2021, 41988 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. ander besluit van algemene strekking

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 14 september 2021, nummer WBV 2021/17, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2021 Staatscourant 2021, 41581 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. convenant

  Bestuursovereenkomst Overwegproject onderdoorgang Stationslaan/Elspeterweg te Nunspeet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2021 Staatscourant 2021, 39295 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. andere vergunning

  Boetebeleidsregels voor het aanbieden van kansspelen op afstand zonder vergunning, Kansspelautoriteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2021 Staatscourant 2021, 41413 Kansspelautoriteit
 9. echtscheiding of ontbinding

  C02/389667 JE RK 21-1918

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2021 Staatscourant 2021, 41796 Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 10. ander besluit van algemene strekking

  Gemeente Bergeijk – Voornemen tot uitschrijving C. Nagy, geboren 24-02-1978, uit de Basisregistratie Personen (BRP)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2021 Staatscourant 2021, 41854 Bergeijk