Toon filters

Vrijdag 16 april 2021

Alle publicaties op vrijdag 16 april 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 5 publicaties

 1. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 14 april 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van verschillende onderdelen van het Besluit van 12 maart 2021 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Eindexamenbesluit VO BES, het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES, houdende aanvullende en afwijkende bepalingen inzake het eindexamen en het staatsexamen voortgezet onderwijs in het schooljaar 2020–2021 en examenjaar 2021 in verband met de gevolgen die de maatregelen ter bestrijding van de covid-19 epidemie hebben gehad op het onderwijs (Besluit eindexamens 2021) (Stb. 2021, 136)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2021 Staatsblad 2021, 184 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Wet

  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2021 Staatsblad 2021, 183 Ministerie van Financiën
 3. Wet

  Wet van 16 december 2020 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2021 Staatsblad 2021, 182 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Wet

  Wet van 16 december 2020 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2021 Staatsblad 2021, 181 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Wet

  Wet van 16 december 2020 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2021 Staatsblad 2021, 180 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat