Toon filters

Maandag 13 juli 2020

Alle publicaties op maandag 13 juli 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 4 publicaties

 1. AMvB

  Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatsblad 2020, 240 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 6 juli 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatsblad 2020, 241 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Wet

  Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatsblad 2020, 239 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Wet

  Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatsblad 2020, 243 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties