Toon filters

Dinsdag 1 december 2020

Alle publicaties op dinsdag 1 december 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 4 publicaties

 1. AMvB

  Besluit van 25 november 2020, houdende tijdelijke wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Arbeidsveiligheidsbesluit I BES in verband met de bestrijding van het coronavirus (SARS-CoV-2)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2020 Staatsblad 2020, 483 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 26 oktober 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 6 maart 2020 houdende wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (Stb. 2020, 104)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2020 Staatsblad 2020, 484 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Rijkswet

  Rijkswet van 4 november 2020 tot goedkeuring van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2016, 180)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2020 Staatsblad 2020, 486 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Rijkswet

  Rijkswet van 4 november 2020, houdende goedkeuring van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2020 Staatsblad 2020, 485 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat