Toon filters

Vrijdag 15 november 2019

Alle publicaties op vrijdag 15 november 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1 spoedpublicatie

  1. Overig

    Kennisgeving van de Minister voor Milieu en Wonen inzake de internetconsultatie van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    15-11-2019 Staatscourant 2019, 63745 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat