Toon filters

Maandag 29 november 2021

Alle publicaties op maandag 29 november 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 9 publicaties

 1. delegatie- of mandaatbesluit

  Besluit aanwijzing functionaris inzake Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2021 Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 1008 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 2. algemeen verbindend voorschrift (verordening)

  De gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2021 Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 1009 Orionis Walcheren
 3. beleidsregel

  Inkoopbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2021 Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 1010 Samenwerking A2-gemeenten
 4. omgevingsvergunning

  Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Geert Migchelsweg 18a in Slagharen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2021 Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 1017 Omgevingsdienst IJsselland
 5. omgevingsvergunning

  Kennisgeving BUS-melding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2021 Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 1015 Omgevingsdienst IJsselland
 6. omgevingsvergunning

  Kennisgeving BUS-melding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2021 Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 1016 Omgevingsdienst IJsselland
 7. delegatie- of mandaatbesluit

  Mandaatregeling Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-Gemeenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2021 Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 1014 Samenwerking A2-gemeenten
 8. ander besluit van algemene strekking

  Tarieven Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 2022

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2021 Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 1011 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 9. ander besluit van algemene strekking

  Vervangingsregeling directeur Marrekrite

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2021 Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 1006 Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite