Toon filters

Donderdag 21 maart 2019

Alle publicaties op donderdag 21 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 53 publicaties

 1. Beschikkingen | afhandeling

  HDSR – Watervergunning voor het leggen van 2 laagspanningskabels en 2 lagedrukgasleidingen bij een waterkering op de locatie Leidsestraatweg 229 in Woerden. (code HDSR39435)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3079 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 2. Beschikkingen | afhandeling

  HDSR – Watervergunning voor het leggen van een laagspanningskabel bij een waterkering en bij een watergang op de locatie nabij Waalseweg 25 in Tull en ’t Waal. (code HDSR39102)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3083 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 3. Beschikkingen | afhandeling

  HDSR – Watervergunning(raam) voor het leggen van een laagspanningskabel bij een watergang op de locatie nabij Langbroekerdijk A 72A in Langbroek. (code HDSR38852)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3081 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 4. Beschikkingen | afhandeling

  HDSR – Watervergunning(wijziging HDSR25986) voor het leggen van een laagspanningskabel bij een waterkering en een watergang op de locatie Hoofdweg 150 in Zegveld. (code HDSR39083)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3082 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 5. Beschikkingen | afhandeling

  Het aanleggen van een nieuwe handhole en het uitbreiden van het glasvezelnetwerk tussen de Biesboschstraat en de Donaulaan te Spijkenisse

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3092 Waterschap Hollandse Delta
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, Wittevrouwen 10 te Almere

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3071 Waterschap Zuiderzeeland
 7. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving Besluit lozing afvalwater huishoudens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3072 Waterschap Zuiderzeeland
 8. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving besluit m.e.r.- beoordeling voor een grondwateronttrekking en de infiltratie van hemelwater, Waardjesweg 57 in Asten- Heusden.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 2877 Waterschap Aa en Maas
 9. Beschikkingen | afhandeling

  Projectplan Waterwet inlaat vervangen Aduarderdiep.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3115 Waterschap Noorderzijlvest
 10. Overige overheidsinformatie

  Start inspraak ontwerp-projectplan Herprofileren Rijnwijcksewetering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3069 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden