Toon filters

Woensdag 21 augustus 2019

Alle publicaties op woensdag 21 augustus 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 39 publicaties

 1. Beschikkingen | aanvraag

  19.1717120 verleende vergunning voor het vervangen en verhogen van de beschoeiing en het plaatsen van een steiger bij Schootsvel 4 (kavel 2 De Klink) in Medemblik

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Waterschapsblad 2019, 9141 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. Beschikkingen | aanvraag

  19.1717162 verleende vergunning voor het verwijderen en het plaatsen van een dam met duiker ter hoogte van de Munnikenweg 9029 in Schoorl

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Waterschapsblad 2019, 9140 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 3. Beschikkingen | aanvraag

  19.1719709 verleende vergunning voor het leggen van een kabel in de lengterichting van de regionale waterkering ter hoogte van Zeevangsdijkje 8A tot en met 12 in Kwadijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Waterschapsblad 2019, 9183 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 4. Beschikkingen | aanvraag

  19.1719834 verleende vergunning voor het herinrichten van een onderbemaling waarbij een sloot wordt gedempt en gegraven en een duiker wordt gelegd nabij Ruigeweg 91 in Sint Maartensbrug

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Waterschapsblad 2019, 9185 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 5. Beschikkingen | aanvraag

  19.1719889 verleende vergunning voor het verbreden van een gedeelte provincaleweg N517 (Zeddeweg), tussen de provincaleweg N247 en de Wagenweg, in Volendam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Waterschapsblad 2019, 9182 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 6. Beschikkingen | aanvraag

  19.1720153 verleende vergunning voor de aanleg van glasvezelkabels in/onder en langs diverse wegen, waterkeringen en waterlopen in 't Zand west en Callantsoog

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Waterschapsblad 2019, 9184 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 7. Beschikkingen | aanvraag

  19.1720257 verleende vergunning voor het vervangen van drie duikers bij c.q. onder de Watermolenweg, nabij Watermolenweg 10A in Den Hoorn, Texel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Waterschapsblad 2019, 9181 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 8. Beschikkingen | afhandeling

  Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het onttrekken van grondwater, ter hoogte van Scheldeplein 3, 1078 GR Amsterdam - AGV - WN2019-005620

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Waterschapsblad 2019, 9175 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 9. Beschikkingen | afhandeling

  Genomen Maatwerkbesluit grondwaterlozing voor het uitvoeren van een open bouwputbemaling ten behoeve van funderingsherstel, ter hoogte van Van Breestraat 183 H, 1071 ZN Amsterdam - AGV - WN2019-005535

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Waterschapsblad 2019, 9174 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 10. Beschikkingen | afhandeling

  Het dempen en graven van watergangen op kadastraal perceel MDM01D167 langs de Parallelweg te Maasdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Waterschapsblad 2019, 9161 Waterschap Hollandse Delta