Toon filters

Maandag 18 februari 2019

Alle publicaties op maandag 18 februari 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 40 publicaties

 1. Beschikkingen | aanvraag

  19.0233557 verleende vergunning voor het leggen van een kabel en leiding waarbij de regionale waterkering wordt gekruist bij Burgemeester Versteeghsingel 5 in Edam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Waterschapsblad 2019, 1736 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. Beschikkingen | aanvraag

  19.0233594 verleende vergunning voor Het maken van een tijdelijke dam met duiker (tot uiterlijk juni 2022 langs de Oostdijk ter hoogte van nummer 40-41 in Zuidoostbeemster

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Waterschapsblad 2019, 1737 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 3. Beschikkingen | aanvraag

  19.0233833 verleende vergunning voor het verwijderen van een kabel in de lengterichting van een regionale waterkering tussen Hoogedijk 1 en Wagenweg 11 in Katwoude

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Waterschapsblad 2019, 1739 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 4. Beschikkingen | aanvraag

  19.0233839 verleende vergunning voor het leggen van een kabel in de waterkering nabij Belmermeer 5 in Broek in Waterland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Waterschapsblad 2019, 1741 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 5. Beschikkingen | aanvraag

  19.0234375 verleende vergunning voor het leggen van een glasvezelkabel langs de reg. waterkering, wegen en waterlopen bij Westeinde, Molenkolkweg, Middenweg en Seevancksweg in Oosthuizen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Waterschapsblad 2019, 1738 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 6. Beschikkingen | aanvraag

  19.0234439 verleende vergunning voor het dempen van een gedeelte sloot en verbreden sloot achter Veerdijk 62 in Wormer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Waterschapsblad 2019, 1742 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 7. Beschikkingen | aanvraag

  19.0234721 verleende vergunning voor het maken van een steiger en het plaatsen van een meerpaal in De Zaan, ter plaatse van Oostzijde 269 in Zaandam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Waterschapsblad 2019, 1753 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 8. Beschikkingen | aanvraag

  19.0234762 verleende vergunning voor het maken van een steiger in De Zaan bij een regionale waterkering, ter plaatse van Oostzijde 267 in Zaandam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Waterschapsblad 2019, 1755 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 9. Overige besluiten van algemene strekking

  7e partiële herziening legger oppervlaktewater, januari 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Waterschapsblad 2019, 1756 Waterschap Aa en Maas
 10. Plannen | overig

  Aanpassing peilbesluit Hoeker-Garstenpolder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Waterschapsblad 2019, 1763 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht