Toon filters

Vrijdag 22 november 2019

Alle publicaties op vrijdag 22 november 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 5 spoedpublicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd van 15 november 2019, kenmerk 2019-2408192/IT2025957, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Tavegyl 1 mg/ml, oplossing voor injectie (RVG 06089)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 63731 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Plannen | ruimtelijk

  Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Vuren, de Grienden, gemeente West Betuwe

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Gemeenteblad 2019, 285959 West Betuwe
 3. Ruimtelijke plannen

  Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Vuren, de Grienden, gemeente West Betuwe

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 65076 West Betuwe
 4. Overige besluiten van algemene strekking

  Vestiging voorkeursrecht in het kader van Wvg plangebied “Hoogveld Zuid”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Gemeenteblad 2019, 286103 Uden
 5. Besluiten van algemene strekking

  Vestiging voorkeursrecht in het kader van Wvg plangebied “Hoogveld Zuid”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 65099 Uden

Totaal 1213 publicaties

 1. Beschikkingen | aanvraag

  2019av0717 Ingediende aanvraag voor een Drank- en horecavergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Gemeenteblad 2019, 283581 Roosendaal
 2. Beschikkingen | afhandeling

  2019WB0170 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Gemeenteblad 2019, 283538 Roosendaal
 3. Beschikkingen | afhandeling

  2019WB0289 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Gemeenteblad 2019, 283537 Roosendaal
 4. Beschikkingen | afhandeling

  2019WB0462 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Gemeenteblad 2019, 283534 Roosendaal
 5. Beschikkingen | afhandeling

  2019WB0778 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Gemeenteblad 2019, 283526 Roosendaal
 6. Beschikkingen | afhandeling

  2019WB0795 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Gemeenteblad 2019, 283525 Roosendaal
 7. Beschikkingen | afhandeling

  2019WB0813 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Gemeenteblad 2019, 283523 Roosendaal
 8. Beschikkingen | afhandeling

  2019WB0917 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Gemeenteblad 2019, 283532 Roosendaal
 9. Beschikkingen | afhandeling

  2019WB0931 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Gemeenteblad 2019, 283528 Roosendaal
 10. Beschikkingen | afhandeling

  2019WB0944 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Gemeenteblad 2019, 283578 Roosendaal