Toon filters

Woensdag 27 januari 2021

Alle publicaties op woensdag 27 januari 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 29 spoedpublicaties

 1. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzen Veiligheidsrisicogebied Hoorn Binnenstad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 25919 Hoorn
 2. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzen Veiligheidsrisicogebied Hoorn Kersenboogerd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 25907 Hoorn
 3. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzing veiligheidsrisicogebied Art. 151b Gemeentewet jo. 2.9.1 APV Maastricht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 27359 Maastricht
 4. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzing veiligheidsrisicogebied artikel 174b gemeentewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 26918 Dordrecht
 5. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzing veiligheidsrisicogebied artikel 2:54 APV t.b.v. preventief fouilleren gemeente Peel en Maas

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 27932 Peel en Maas
 6. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzing veiligheidsrisicogebied artikel 2:76 APV t.b.v. preventief fouilleren gemeente Echt-Susteren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 27699 Echt-Susteren
 7. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzing veiligheidsrisicogebied Europaplein/Gildenplein /Haydnplein Heemskerk e.o. en omgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 27815 Heemskerk
 8. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzing veiligheidsrisicogebieden artikel 2:76 APV

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 28132 Dordrecht
 9. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Alblasserdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 27988 Alblasserdam
 10. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen en artikel 151b van de Gemeentewet (Veiligheidsrisicogebieden) voor de gemeente Sittard-Geleen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 26082 Sittard-Geleen
 11. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzingsbesluit ex. artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Roermond en artikel 151b van de Gemeentewet voor de gemeente Roermond

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 26834 Roermond
 12. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Binnenstad & Stationsgebied

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 26381 Alkmaar
 13. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Binnenstad & Stationsgebied

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 26396 Alkmaar
 14. Verordeningen

  Algemene plaatselijke verordening gemeente Noordoostpolder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 27863 Noordoostpolder
 15. Overige besluiten van algemene strekking

  Besluit aanwijzen veiligheidsrisicogebied Vlaardingen 26 januari 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 27685 Vlaardingen
 16. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 januari 2021, kenmerk 1819776-217620-PDC19, tot goedkeuring van een protocol als bedoeld in artikel 6.7c, vierde lid, onderdeel j, 2°, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, van KLM Royal Dutch Airlines

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Staatscourant 2021, 5037 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 17. Overige besluiten van algemene strekking

  Gemeente Beverwijk - aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 27857 Beverwijk
 18. Overige besluiten van algemene strekking

  Noodbevel Marktplein te Almelo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 26191 Almelo
 19. Verordeningen

  Noodverordening Gouda 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 27566 Gouda
 20. Verordeningen

  Noodverordening Gouda 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 27813 Gouda
 21. Verordeningen

  Noodverordening van de burgemeester van de gemeente Roosendaal houdende voorschriften ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde en veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 26605 Roosendaal
 22. Verordeningen

  Noodverordening van de burgemeester van de gemeente Roosendaal houdende voorschriften ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde en veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 26612 Roosendaal
 23. Verordeningen

  Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Echt-Susteren januari 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 27700 Echt-Susteren
 24. Verordeningen

  Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Peel en Maas januari 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Gemeenteblad 2021, 27958 Peel en Maas
 25. Verordeningen

  Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Roermond 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 26832 Roermond
 26. Verordeningen

  Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Sittard-Geleen 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 26080 Sittard-Geleen
 27. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 januari 2021, kenmerk 1812480-217085-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het opnemen van een alternatief voor de testverplichting voor luchtvaartuigbemanningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Staatscourant 2021, 4666 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 28. Overige besluiten van algemene strekking

  Spoedaanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied 174b Gemeentewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 25816 Leeuwarden
 29. Verordeningen

  Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2021 Gemeenteblad 2021, 26305 Westervoort

Totaal 3071 publicaties

 1. Beschikkingen | aanvraag

  21.0097427 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger bij Antigua 11 in Wormerveer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Waterschapsblad 2021, 892 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. Beschikkingen | aanvraag

  21.0097487 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger bij Antigua 12 in Wormerveer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Waterschapsblad 2021, 895 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 3. Beschikkingen | aanvraag

  21.0097531 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger bij Antigua 13 in Wormerveer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Waterschapsblad 2021, 900 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 4. Beschikkingen | aanvraag

  21.0097642 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger bij Antigua 14 in Wormerveer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Waterschapsblad 2021, 908 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 5. Beschikkingen | aanvraag

  21.0097653 verleende vergunning voor de sloop en nieuwbouw van een woning in de beschermingszone van de primaire duinwaterkering bij Julianalaan 21 in Bergen aan Zee

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Waterschapsblad 2021, 911 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 6. Beschikkingen | aanvraag

  21.0097661 verleende vergunning voor het stichten van een onderbemaling tegenover Hoornse Jaagweg 7 in Oosthuizen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Waterschapsblad 2021, 914 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 7. Beschikkingen | aanvraag

  21.0097664 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger bij Antigua 15 in Wormerveer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Waterschapsblad 2021, 918 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 8. Beschikkingen | aanvraag

  21.0097667 verleende vergunning voor het stichten van een onderbemaling tegenover Hoorsne Jaagweg 7 in Oosthuizen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Waterschapsblad 2021, 917 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 9. Beschikkingen | aanvraag

  21.0097676 verleende vergunning voor het plaatsen van een beschoeiing en een steiger bij Bovenwiel 19 in Wieringerwaard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Waterschapsblad 2021, 919 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 10. Beschikkingen | aanvraag

  21.0097687 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger bij Antigua 16 in Wormerveer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2021 Waterschapsblad 2021, 921 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier