Toon filters

Woensdag 20 maart 2019

Alle publicaties op woensdag 20 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 408 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 maart 2019, nr. 2458243, houdende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan de Immigratie en Naturalisatiedienst ten behoeve van de uitvoering van het bepaalde in artikel 14, tweede lid, onder b, en vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15008 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 maart 2019, nr. 2504668, houdende aanwijzing van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO als keuringsdienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Aanwijzingsbesluit TNO als keuringsdienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15022 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 12 maart 2019 nr. BOACAT2019/014, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Lelystad.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14847 Dienst Justis
 4. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 5 maart 2019 nr. BOACAT2019/011, tot wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur van de provincie Groningen 2016 van 28 januari 2016, kenmerk BOACAT2016/008

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14848 Dienst Justis
 5. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 7 maart 2019 nr. BOACAT2019/016, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14846 Dienst Justis
 6. Overig

  Besluit voor een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen met bijbehorende voorzieningen langs Rijksweg 27 (A27) in de gemeente De Bilt, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15260 Rijkswaterstaat
 7. Ruimtelijke plannen

  Bestemmingsplan ‘Elzeloane 10, De Westereen’ vastgesteld is vastgesteld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15544 Dantumadiel
 8. Ruimtelijke plannen

  Bestemmingsplan “Zeehaven- en industrieterrein Sloe, 2018”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15781 Borsele
 9. Ruimtelijke plannen

  Bestemmingsplan Ambacht 24 Oostzaan ongewijzigd vastgesteld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14768 Oostzaan
 10. Ruimtelijke plannen

  Bestemmingsplan Koggehaven perceel M1, M2 en M3 vastgesteld, gemeente Vlaardingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15934 Vlaardingen