Toon filters

Woensdag 20 maart 2019

Alle publicaties op woensdag 20 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 408 publicaties

 1. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap Jacob Wiebren de Boer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15902 overig
 2. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap Martinus Antonius van der Sloot

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15968 Notarissen (Cluster)
 3. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschappen Dina Jacoba Noordam en Thomas Johannes Soudijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16055 Notarissen (Cluster)
 4. Ruimtelijke plannen

  Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en bestemmingsplan Meerkoetstraat ongewijzigd vastgesteld, gemeente Krimpen aan den IJssel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15629 Krimpen aan den IJssel
 5. Overig

  Besluit m.e.r.-beoordelingsnotitiie Heineken Nederland B.V. 's-Hertogenbosch

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16121 Noord-Brabant
 6. Vergunningen

  Besluit omgevingsvergunning Piet Heinkade t/o nr. 27, 1019BR Amsterdam (mededeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16086 Amsterdam
 7. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van 12 maart 2019 houdende de inwerkingtreding van de Verordening tot wijziging van de Verordening op het bestuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14889 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 8. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van 14 februari 2019, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2019 worden uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Nederlandse luchtvaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14871 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de directie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) houdende vaststelling van de tarieven van de vergoedingen inzake CEMT-vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer over de weg naar het Verenigd Koninkrijk na de uittreding van dit land uit de Europese Unie op 29 maart 2019 (Besluit vergoedingen CEMT-vergunningen voor het Verenigd Koninkrijk NIWO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15194 Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
 10. Interne regelingen

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 maart 2019 (kenmerk DP&O/19/2529016), houdende instelling van de Visitatiecommissie NFI (Instellingsbesluit Visitatiecommissie NFI)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14896 Ministerie van Justitie en Veiligheid