Toon filters

Donderdag 21 maart 2019

Alle publicaties op donderdag 21 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 270 publicaties

 1. Ruimtelijke plannen

  Bekendmaking bestemmingsplan Vrachtwagenparkeerplaats Teylingen, ‘s-Gravenzande

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15035 Westland
 2. Ruimtelijke plannen

  Bekendmaking gemeentelijke coördinatie ontwerpbesluiten voor project Windpark IJsselwind (Fort de Pol, Eefde-West, Twentekanaal) en ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Fort de Pol, Eefde West en Windpark IJsselwind”, gemeente Zutphen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15381 Zutphen
 3. Ruimtelijke plannen

  Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Madeweg 43 te Monster

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15007 Westland
 4. Ruimtelijke plannen

  Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Nieuwe Tuinen 40 te De Lier

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15012 Westland
 5. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap G.C.M. Mollen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 16258 Advocaten (cluster)
 6. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap Willem Brandt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 16255 overig
 7. Vergunningen

  Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Oosteinde 1 te Opperdoes (gemeente Medemblik)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 16018 Medemblik
 8. Ruimtelijke plannen

  Besluit omgevingsvergunningen De Loef (fase 1 en 2), realiseren van 28 appartementen en besluit hogere waarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 16428 Baarn
 9. Interne regelingen

  Besluit van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van 13 maart 2019, kenmerk 1497787-188090-WJZ, houdende het verlenen van ondervolmacht aan de programmamanager van het Programma aanbesteden in het sociaal domein

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15323 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Interne regelingen

  Besluit van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, van 27 februari 2019, nr. IENW/BSK-2019/10295, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 12654 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat