Toon filters

Woensdag 24 april 2019

Alle publicaties op woensdag 24 april 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1 spoedpublicatie

 1. Ruimtelijke plannen

  Ontwerp bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 23953 's-Gravenhage

Totaal 332 publicaties

 1. Ruimtelijke plannen

  Beschikking Omgevingsvergunning Westelijke Oude Aaltenseweg 4, Varsseveld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 22497 Oude IJsselstreek
 2. Overig

  Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Sanoma Learning B.V. en Iddink Holding B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 23503 Autoriteit Consument en Markt
 3. Vergunningen

  Besluit omgevingsvergunning Darwinplantsoen t.h.v. huisnummer 15, 1097EZ Amsterdam (mededeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 23409 Amsterdam
 4. Benoemingen en ontslagen

  Besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de commissie insolventierecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 21417 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Overig

  Besluit tot uitschrijving naar onbekende bestemming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 23118 Alphen aan den Rijn
 6. Overig

  Besluit tot vestiging voorkeursrecht Bedrijvenpark Deltaweg te Goes

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 23523 Goes
 7. Interne regelingen

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 april 2019, nr. WJZ/19092392, tot instelling van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas (Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 23361 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 april 2019, kenmerk 1514342-189296-WJZ, houdende de benoeming van de voorzitter van de adviescommissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 22174 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 10 april 2019, nr. 2563949, tot vaststelling van de hoogte van de vergoeding van de voorzitter en de leden van de commissie insolventierecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 21423 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 10 april 2019, nr. 2563950 tot benoeming van een secretaris van de commissie insolventierecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 21419 Ministerie van Justitie en Veiligheid