Toon filters

Donderdag 4 juni 2020

Alle publicaties op donderdag 4 juni 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1 spoedpublicatie

 1. Ruimtelijke plannen

  Hollands Kroon - Week 23 - Voorbereidingsbesluit horecabestemmingen rondom het Kerkplein Hippolytushoef

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2020 Staatscourant 2020, 30415 Hollands Kroon

Totaal 270 publicaties

 1. Verkeersbesluiten

  - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Peellandstraat 43

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Staatscourant 2020, 30103 Rotterdam
 2. Oproepingen | Belanghebbenden

  [De griffier van de rechtbank roept op:

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Staatscourant 2020, 30187 Rechtbank Den Haag
 3. Oproepingen | Belanghebbenden

  [Oproep belanghebbende A.M. Nasozi]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Staatscourant 2020, 30253 Rechtbank Amsterdam
 4. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  Aankondiging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Staatscourant 2020, 30146 Belastingdienst
 5. Gerechtelijke aankondigingen | Ondercuratelestellingen

  Benoeming provisioneel bewindvoerder over Quinsy van Haperen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Staatscourant 2020, 30209 Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 6. Vergunningen

  Besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Staatscourant 2020, 29581 Leudal
 7. Overig

  Besluit tot (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema “Green Gold Label” (GGL) voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Staatscourant 2020, 28900 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 8. Interne regelingen

  Besluit van 11 mei 2020, nr. 2020000954, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Nederlandse Sportraad in verband met de verlenging van de instellingstermijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Staatscourant 2020, 30090 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van 15 mei 2020 nr. 2020000998, houdende de benoeming van de heer mr.dr. E. Kok tot lid van de afdeling klachtenbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Staatscourant 2020, 29300 Ministerie van Algemene Zaken
 10. Interne regelingen

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 25 mei 2020 nr. IENW/BSK-2019/271312, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de subsidiëring van activiteiten in het kader van de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Staatscourant 2020, 28153 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat