Toon filters

Woensdag 16 oktober 2019

Alle publicaties op woensdag 16 oktober 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 17 publicaties

 1. Benoemingen en ontslagen

  B.M.G. Smals benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 57094 Centraal Stembureau's (cluster)
 2. Overig

  Besluit tot uitbreiding van een (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema “Green Gold Label” (GGL) voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56126 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 3. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 2 oktober 2019 nr. BOACAT2019/053, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56117 Dienst Justis
 4. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 7 oktober 2019 nr. BOACAT2019/054, tot wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van 7 juli 2017, kenmerk BOACAT2017/44

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56114 Dienst Justis
 5. Liquidaties

  Foundation Animal Welfare Bonaire in liqudatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 57048 overig
 6. Overig

  Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 57179 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Liquidaties

  Institute Project B.V. in liquidatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 57281 overig
 8. Vergunningen

  Kennisgeving aanvraag Vliegbasis Leeuwarden, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56315 Inspectie Leefomgeving en Transport
 9. Vergunningen

  Kennisgeving beschikking Prinses Margrietkazerne, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 55023 Inspectie Leefomgeving en Transport
 10. Vergunningen

  Kennisgeving beschikking Vliegbasis Gilze-Rijen, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 55059 Inspectie Leefomgeving en Transport