Toon filters

Vrijdag 18 september 2020

Alle publicaties op vrijdag 18 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 10 publicaties

 1. Gerechtelijke aankondigingen | Ontbinding huwelijk of Scheiding van tafel en bed

  Ontbindingen huwelijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2020 Staatscourant 2020, 49109 Advocaten (cluster)
 2. Vergunningen

  Kennisgeving ontwerpbeschikking Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne (51B12) zaak 2020/0893, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2020 Staatscourant 2020, 48116 Inspectie Leefomgeving en Transport
 3. Vergunningen

  Kennisgeving beschikking Complex Nieuwe Haven (14B03) zaak 2020/0916, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2020 Staatscourant 2020, 48034 Inspectie Leefomgeving en Transport
 4. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 10 september 2020, nummer WBN-CM 2020/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2020 Staatscourant 2020, 48332 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 5. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 10 september 2020, nummer WBN-BES 2020/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2020 Staatscourant 2020, 48331 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 6. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 10 september 2020, nummer WBN-A 2020/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2020 Staatscourant 2020, 48330 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Overig

  Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat houdende ontheffing voor Heli Holland Air Service B.V. van het verbod VFR-vluchten uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte die plaatsvinden binnen een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied of boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2020 Staatscourant 2020, 48189 Inspectie Leefomgeving en Transport
 8. Overig

  Bekendmaking schip-jachtje MVCK, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2020 Staatscourant 2020, 48835 Rijkswaterstaat
 9. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2020 Staatscourant 2020, 48898 Belastingdienst
 10. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2020 Staatscourant 2020, 48910 Belastingdienst