Toon filters

Woensdag 20 maart 2019

Alle publicaties op woensdag 20 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 408 publicaties

 1. Vergunningen

  Z-18-048718 Gemeente Stadskanaal: verleende omgevingsvergunning ‘Stadskanaal Noord, Noorderdiep bij 27, Zonnepark Noorderdiep’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15991 Stadskanaal
 2. Ruimtelijke plannen

  Wijzigingsplan “Twaalfmorgen 37 te Reeuwijk” vastgesteld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16073 Bodegraven-Reeuwijk
 3. Ruimtelijke plannen

  Wijzigingsplan ‘Master Woudstrastrjitte 15A Broeksterwâld’ is vastgesteld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15195 Dantumadiel
 4. Circulaires

  Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 13178 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Circulaires

  Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 13172 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Vergunningen

  Weigering verklaring van geen bedenkingen gebruik paardenbak voor het opslaan van veevoer en strooisel op het perceel Kraaienestweg 1/1A te Veere (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15900 Veere
 7. Vergunningen

  Weigering omgevingsvergunning gebruik paardenbak voor het opslaan van veevoer en strooisel op het perceel Kraaienestweg 1/1A te Veere (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15830 Veere
 8. Ruimtelijke plannen

  Voornemen verlening omgevingsvergunning Groene Velden 104 te Lelystad (dossiernr. L20180433)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15785 Lelystad
 9. Ruimtelijke plannen

  Voorlopige aanwijzing van percelen gelegen ten westen van de Oude Papelaan binnen het plangebied Bloemendalerpolder te Weesp ingevolge artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15685 Weesp
 10. Ruimtelijke plannen

  Voorlopige aanwijzing van percelen gelegen nabij de Oude Papelaan (voormalig volkstuincomplex) binnen het plangebied Bloemendalerpolder te Weesp ingevolge artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15683 Weesp