Toon filters

Vrijdag 24 mei 2019

Alle publicaties op vrijdag 24 mei 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 2 publicaties

 1. Wet

  Wet van 15 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Staatsblad 2019, 180 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 15 mei 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132) (Stb. 2019, 180)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Staatsblad 2019, 181 Ministerie van Justitie en Veiligheid