Toon filters

Woensdag 20 maart 2019

Alle publicaties op woensdag 20 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 69 publicaties

 1. Overige besluiten van algemene strekking

  Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2078 Noord-Holland
 2. Overige besluiten van algemene strekking

  Subsidieregeling RORG 2019 - Subsidieplafond

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2046 Groningen
 3. Overige besluiten van algemene strekking

  Subsidieregeling RORG 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2043 Groningen
 4. Beschikkingen | afhandeling

  Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Verbrugge Scaldia Terminals B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Provinciaal blad 2019, 1998 Zeeland
 5. Beschikkingen | afhandeling

  Provincie Zeeland – definitieve ontheffing Wet natuurbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2003 Zeeland
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging Hessenweg 6 -10, De Bilt, UT031000019 ;

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2033 Utrecht
 7. Plannen | ruimtelijk

  Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2069 Overijssel
 8. Plannen | ruimtelijk

  Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2068 Overijssel
 9. Plannen | ruimtelijk

  Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Sallandse Heuvelrug

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Provinciaal blad 2019, 1914 Overijssel
 10. Beschikkingen | afhandeling

  Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Putveestraat 4 te Montfort, 2018-205377

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2044 Limburg