Toon filters

Woensdag 30 september 2020

Alle publicaties op woensdag 30 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1 spoedpublicatie

 1. Vergunningen

  Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Besluiten voor een projectomgevingsvergunning en hogere waarden Wet geluidhinder, locatie Coltbaan 21 te Nieuwegein

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2020 Staatscourant 2020, 51346 Nieuwegein

Totaal 345 publicaties

 1. Ruimtelijke plannen

  Wijzigingsplan 'Loverensestraat 2, Cromvoirt'

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50827 Vught
 2. Interne regelingen

  Wijziging Pensioenreglement ABP en Pensioenreglement voor militairen per 1 oktober 2020 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50226 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Overig

  WET GELUIDHINDER

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50175 Maastricht
 4. Ruimtelijke plannen

  Voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan: toevoeging begrippen ter voorkoming ongewenst gebruik van woningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50699 Brielle
 5. Ruimtelijke plannen

  Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50766 Meppel
 6. Verzekeringswezen

  Verzekeringswezen: Overdracht van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van levensverzekering ingevolge Afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50601 overig
 7. Overig

  Vervanging van een verminkte huwelijksakte van de gemeente Hof van Twente

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50234 Justitiële Informatiedienst
 8. Vergunningen

  Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van bijgebouw (wijzigen van de situering): Heijendaalseweg 1 A in Wehl

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51067 Doetinchem
 9. Vergunningen

  Verleende exploitatievergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51228 Schagen
 10. Verkeersbesluiten

  Verkeer - GPP - Alkmaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51192 Alkmaar