Toon filters

Maandag 22 juli 2019

Alle publicaties op maandag 22 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1128 publicaties

 1. Beschikkingen | aanvraag

  Zwinderen - Markeweg 9: voor het realiseren van een oprit (aanvraag)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Gemeenteblad 2019, 181851 Coevorden
 2. Overig

  Wvg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Staatscourant 2019, 40958 Oost Gelre
 3. Beschikkingen | afhandeling

  Wolfskuilseweg 279 te Nijmegen: wijzigen van kantoor naar 80 zelfstandige woningen en restylen gevel - omgevingsvergunning - Aanvraag buiten behandeling gesteld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Gemeenteblad 2019, 181606 Nijmegen
 4. Ruimtelijke plannen

  Wijzigingsplan, Besluit hogere waarden en omgevingsvergunning Verde Vista Santhorst, Zoeterwoude

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Staatscourant 2019, 41346 Zoeterwoude
 5. Plannen | ruimtelijk

  Wijzigingsplan, Besluit hogere waarden en omgevingsvergunning Verde Vista Santhorst, Zoeterwoude

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Gemeenteblad 2019, 180859 Zoeterwoude
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Wijziging vergunning aanbrengen verhard oppervlak en vebreden overige watergang, Wollefoppenweg 27a in Rotterdam.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7989 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 7. Wet

  Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Staatsblad 2019, 267 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Verordeningen

  Welstand De Ronde Venen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Gemeenteblad 2019, 182624 De Ronde Venen
 9. Beschikkingen | afhandeling

  Watervergunning voor het vervangen van duikers onder de A7 tussen Marum en Niebert.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7979 Waterschap Noorderzijlvest
 10. Beschikkingen | afhandeling

  Watervergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem nabij Schelfhorst te Haren.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7973 Waterschap Noorderzijlvest