Toon filters

Donderdag 4 juni 2020

Alle publicaties op donderdag 4 juni 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 37 publicaties

 1. Plannen | ruimtelijk

  Vastgesteld voorbereidingsbesluit Stationskwartier Zwijndrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Gemeenteblad 2020, 137598 Zwijndrecht
 2. Plannen | ruimtelijk

  Vastgesteld Bestemmingsplan 1e partiele herziening Nieuw-Helvoet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Gemeenteblad 2020, 139974 Hellevoetsluis
 3. Plannen | ruimtelijk

  Vastgesteld bestemmingsplan “Stegen ong., Beek”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Gemeenteblad 2020, 138645 Beek
 4. Plannen | ruimtelijk

  Vastgesteld bestemmingsplan “Appartementencomplex Prins Mauritslaan – Vondelstraat, Beek”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Gemeenteblad 2020, 138675 Beek
 5. Plannen | ruimtelijk

  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Abbekesdoel 93’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Gemeenteblad 2020, 140463 Molenlanden
 6. Plannen | ruimtelijk

  Terinzagelegging mer-beoordelingsbesluit op basis van de in paragraaf 4.13 van de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding tenniscomplex Heel’, alsmede openbare bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan ‘Uitbreiding tenniscomplex Heel’ ingevolge artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Gemeenteblad 2020, 136844 Maasgouw
 7. Plannen | ruimtelijk

  Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied Zuid 2013, Jagerpad 21-23”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Gemeenteblad 2020, 139968 Breda
 8. Plannen | ruimtelijk

  Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Afronding Bedrijventerrein Haulerwijk’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Gemeenteblad 2020, 139274 Ooststellingwerf
 9. Plannen | ruimtelijk

  Ontwerpwijzigingsplan Gaestdyk 21 – Tjerkgaast

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Gemeenteblad 2020, 140852 De Fryske Marren
 10. Plannen | ruimtelijk

  Ontwerpbestemmingsplan Herenweg 74A Rijnsaterwoude

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2020 Gemeenteblad 2020, 138699 Kaag en Braassem