Toon filters

Maandag 13 juli 2020

Alle publicaties op maandag 13 juli 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 224 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2020, nr. DUO/OND-2020/2226, houdende vaststelling van de elementcodetabel, elementcodetabel BES eilanden, elementcodetabel Staatsexamens, opleidingencodetabel, vakcodetabel en examenonderdelencodetabel voor school- en studiejaar 2020–2021 (Regeling codetabellen school- en studiejaar 2020–2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36837 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juli 2020, kenmerk MBO-24861840 houdende vaststelling van certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs voor beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties en keuzedelen die betrekking hebben op de sector Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Regeling certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 37016 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juni 2020, nr. WJZ/ 20026737, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de invoering en openstelling van een subsidiemodule inzake melkvee van zeldzame runderrassen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 35749 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluiten van algemene strekking

  Regeling proeftuin kortdurende zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36790 Nederlandse Zorgautoriteit
 5. Besluiten van algemene strekking

  Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36787 Nederlandse Zorgautoriteit
 6. Besluiten van algemene strekking

  Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36793 Nederlandse Zorgautoriteit
 7. Besluiten van algemene strekking

  Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36294 Nederlandse Zorgautoriteit
 8. Ruimtelijke plannen

  Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Veenpluisweg 7, Neerkant

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 38080 Deurne
 9. Gerechtelijke aankondigingen | Faillissementen, surseances en schuldsaneringen

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant; Faillissementen,surseances en schuldsaneringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 38227 Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 10. Gerechtelijke aankondigingen | Faillissementen, surseances en schuldsaneringen

  Rechtbank Rotterdam; Faillissementen,surseances en schuldsaneringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 38226 Rechtbank Rotterdam