Toon filters

Woensdag 11 december 2019

Alle publicaties op woensdag 11 december 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 45 publicaties

 1. Verordeningen

  Planschadeverordening Gelderland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Provinciaal blad 2019, 8034 Gelderland
 2. Overige besluiten van algemene strekking

  Openstellingsbesluit 2019 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg (Oude stelsel, onderdeel agrarisch, beheerjaren 2020 en 2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Provinciaal blad 2019, 8012 Limburg
 3. Beschikkingen | aanvraag

  Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Deltaplein te Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Provinciaal blad 2019, 8017 Zuid-Holland
 4. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving ontwerpbesluiten op een verzoek om intrekking omgevingsvergunning 2e fase van 28 februari 2019 (kenmerk 2019/0056954) en een aanvraag voor een omgevingsvergunning WABO (2e fase) en voor Darwin 17 te Almelo, kavel 17

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Provinciaal blad 2019, 8023 Overijssel
 5. Overige overheidsinformatie

  Kennisgeving ontwerpbeschikking Cargill B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Provinciaal blad 2019, 7987 Zuid-Holland
 6. Beschikkingen | aanvraag

  Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Prinsendijk / Mauritslaan in Diepenheim

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Provinciaal blad 2019, 8025 Overijssel
 7. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving besluit Wet bodembescherming Weijpoort 21a Nieuwerbrug aan den Rijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Provinciaal blad 2019, 8007 Zuid-Holland
 8. Overige overheidsinformatie

  Kennisgeving besluit uniforme saneringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Provinciaal blad 2019, 7988 Zuid-Holland
 9. Overige overheidsinformatie

  Kennisgeving besluit uniforme saneringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Provinciaal blad 2019, 7898 Zuid-Holland
 10. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatieverslag van een bodemsanering volgens het besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Haven 12 in Goor

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Provinciaal blad 2019, 8024 Overijssel