Toon filters

Maandag 22 juli 2019

Alle publicaties op maandag 22 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 34 publicaties

 1. Overige besluiten van algemene strekking

  Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7996 Waterschap Aa en Maas
 2. Beschikkingen | afhandeling

  Publicatie watervergunning 2019-007137 diverse werkzaamheden ter hoogte van Herenweg 2 te Rijnsaterwoude

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7959 Hoogheemraadschap van Rijnland
 3. Beschikkingen | afhandeling

  Publicatie watervergunning 2019-007079 het leggen en hebben van twee mantelbuizen ter hoogte van Nieuwe Gouwe O.Z. 2 te Gouda

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7960 Hoogheemraadschap van Rijnland
 4. Beschikkingen | afhandeling

  Publicatie watervergunning 2019-004982 het bouwen en hebben van een trafostation ter hoogte van Oostdorperweg 203 in Wassenaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7961 Hoogheemraadschap van Rijnland
 5. Beschikkingen | afhandeling

  Projectplan Ontwikkelplan Bernisse

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7987 Waterschap Hollandse Delta
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Het plaatsen van twee plantenbakken langs de Schenkeldijk bij nummer 15 te Klaaswaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7992 Waterschap Hollandse Delta
 7. Beschikkingen | afhandeling

  Grondwateronttrekkingen voor project Theemswegtracé, deeltracés 1 t/m 8

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7988 Waterschap Hollandse Delta
 8. Beleidsregels

  Bekendmaking vaststelling partiële herziening beleidsregels integrale legger

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7993 Wetterskip Fryslân
 9. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag watervergunning voor het verlengen van een duiker en het aanbrengen van een funderingsconstructie van EPS, ter hoogte van de Ankerweg in Amsterdam - AGV - WN2019-004931

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7963 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 10. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor het plaaten van een ondergrondse voorziening voor grondwaterzuivering, ter hoogte van Spaklerweg 20, 1096 BA Amsterdam - AGV - WN2019-003037

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7964 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht