Toon filters

Woensdag 16 oktober 2019

Alle publicaties op woensdag 16 oktober 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 16 publicaties

 1. Wet

  Wet van 2 oktober 2019 tot wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatsblad 2019, 317 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Vlakglas, Groothandel in, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2019/2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56918 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie 2019/2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56921 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56345 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Overig

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56344 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Overig

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56346 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Interne regelingen

  Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56272 Ministerie van Defensie
 8. Ontheffingen

  Instelling tijdelijk gebied met beperkingen Utrecht (RPAS-vluchten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56361 Ministerie van Defensie
 9. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2019, nr. WJZ/19222282, houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56107 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2019, nr. WJZ/19222267, houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap voor bosbouw, bosbeheer, natuurbeheer en houtteelt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56066 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit