Toon filters

Woensdag 17 juli 2019

Alle publicaties op woensdag 17 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 20 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Wijziging instellingsbesluit commissie incompatibiliteiten HvK

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39778 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Verdrag

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Europees Geneesmiddelenbureau betreffende de vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau; ’s-Gravenhage, 1 juni 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Tractatenblad 2019, 106 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Verdrag

  Verdrag tot oprichting van de Caribische Douaneorganisatie en inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken; Havana, 22 mei 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Tractatenblad 2019, 108 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 juli 2019, nr. WJZ/ 19175891, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met een wijziging van de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten en ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40124 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 juli 2019, nr. WJZ/ 19151628, tot instelling van het Adviescollege stikstofproblematiek (Regeling instelling Adviescollege stikstofproblematiek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40120 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 8 juli 2019, kenmerk 2643916, tot tijdelijke wijziging van de Regeling toetsing geweldsbeheersing politie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39302 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2019, nr. 2641601, houdende instelling van de Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Instellingsregeling Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 38951 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Verdrag

  Overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Libanese Republiek inzake luchtvervoer, met bijlagen; Beiroet, 20 september 1949

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Tractatenblad 2019, 107 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Vergunningen

  Ontwerpbeschikking Baggermaatschappij Boskalis B.V., Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39034 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Vergunningen

  Kennisgeving besluit omgevingsvergunning inrichting Middenmeer 1, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 38994 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat