Toon filters

Donderdag 25 april 2019

Alle publicaties op donderdag 25 april 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 6 spoedpublicaties

 1. Overige besluiten van algemene strekking

  Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Gemeenteblad 2019, 102013 Leiderdorp
 2. Plannen | ruimtelijk

  Ontwerp bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Gemeenteblad 2019, 100800 's-Gravenhage
 3. Ruimtelijke plannen

  Ontwerp bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 23953 's-Gravenhage
 4. Plannen | ruimtelijk

  Ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland 2019 fase 1, Berkel en Rodenrijs, Lansingerland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Gemeenteblad 2019, 102645 Lansingerland
 5. Ruimtelijke plannen

  Ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland 2019 fase 1, Berkel en Rodenrijs, Lansingerland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Staatscourant 2019, 24306 Lansingerland
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Programma Koningsnacht 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Gemeenteblad 2019, 102639 Veenendaal

Totaal 1721 publicaties

 1. Wet

  Wet van 19 december 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Staatsblad 2019, 157 Ministerie van Financiën
 2. Beschikkingen | aanvraag

  Wet milieubeheer, melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Gilzeweg 1a, Bavel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Gemeenteblad 2019, 99629 Breda
 3. Beschikkingen | aanvraag

  Wet milieubeheer - meldingen (art. 8.40 Wm) (Pas 10 te Merselo)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Gemeenteblad 2019, 97007 Venray
 4. Overige overheidsinformatie

  Welstandsnota gemeente Heumen 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Gemeenteblad 2019, 100486 Heumen
 5. Overige overheidsinformatie

  Welstandsagenda Hûs en Hiem

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Gemeenteblad 2019, 78363 Súdwest-Fryslân
 6. Overige besluiten van algemene strekking

  Wegonttrekking van gedeeltes van de Van Maasdijkweg en Geijssendorfferweg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Gemeenteblad 2019, 100136 Rotterdam
 7. Beschikkingen | afhandeling

  Week 17- 2019: evenementenvergunning, VOF C.L. Ebert & Zn, Drimmelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Gemeenteblad 2019, 100162 Drimmelen
 8. Overige overheidsinformatie

  Week 17 - 2019: voornemen ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen (BRP)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Gemeenteblad 2019, 100440 Drimmelen
 9. Overige overheidsinformatie

  Week 17 - 2019: vertrokken uit Nederland met onbekende bestemming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Gemeenteblad 2019, 100461 Drimmelen
 10. Overige besluiten van algemene strekking

  Week 17 - 2019: tijdelijke verkeersmaatregel, instellen éénrichtingsverkeer Markstraat, Terheijden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-04-2019 Gemeenteblad 2019, 100399 Drimmelen