Toon filters

Dinsdag 21 mei 2019

Alle publicaties op dinsdag 21 mei 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 2 spoedpublicaties

 1. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvulling publicatie wegens abusievelijk wegvallen van informatie in de publicatietekst van ontwerp-omgevingsvergunning restauratie en gedeeltelijke wijziging voormalig gevangeniscomplex De Koepel in Haarlem (2018-09988)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2019 Gemeenteblad 2019, 124810 Haarlem
 2. Vergunningen

  Aanvulling publicatie wegens abusievelijk wegvallen van informatie in de publicatietekst van ontwerp-omgevingsvergunning restauratie en gedeeltelijke wijziging voormalig gevangeniscomplex De Koepel in Haarlem (2018-09988)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2019 Staatscourant 2019, 29182 Haarlem

Totaal 1398 publicaties

 1. Verordeningen

  Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 - 1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Gemeenteblad 2019, 122552 Vijfheerenlanden
 2. Verordeningen

  Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Gemeenteblad 2019, 124252 Pijnacker-Nootdorp
 3. Verordeningen

  Verordening naamgeving en nummering gemeente Texel 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Gemeenteblad 2019, 124187 Texel
 4. Verordeningen

  Verordening jeugdhulp gemeente Zuidplas 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Gemeenteblad 2019, 121552 Zuidplas
 5. Beschikkingen | afhandeling

  Verlening watervergunning voor het leggen van 2 duikers in een a-watergang.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Waterschapsblad 2019, 5702 Waterschap De Dommel
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Verlening watervergunning voor de grondwateronttrekking voor de bouw van parkeerkelder de Bunker te Eindhoven.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Waterschapsblad 2019, 5703 Waterschap De Dommel
 7. Overige overheidsinformatie

  Verlening tijdelijk ontslag als raadslid aan mevrouw M.A. Pathuis

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Gemeenteblad 2019, 124040 Borger-Odoorn
 8. Beschikkingen | afhandeling

  VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, K R POSTSTRAAT VOOR NUMMER 55 HEERENVEEN

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Gemeenteblad 2019, 123729 Heerenveen
 9. Beschikkingen | afhandeling

  VERLENING EVENEMENTENVERGUNNING, BURGEMEESTER KUPERUSPLEIN HEERENVEEN

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Gemeenteblad 2019, 124072 Heerenveen
 10. Beschikkingen | afhandeling

  VERLENING EVENEMENTENVERGUNNING, AISE BRUGGENSWEI ACHTER NUMMER 2 HOORNSTERZWAAG

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Gemeenteblad 2019, 124058 Heerenveen