Toon filters

Dinsdag 21 mei 2019

Alle publicaties op dinsdag 21 mei 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 2 spoedpublicaties

 1. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvulling publicatie wegens abusievelijk wegvallen van informatie in de publicatietekst van ontwerp-omgevingsvergunning restauratie en gedeeltelijke wijziging voormalig gevangeniscomplex De Koepel in Haarlem (2018-09988)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2019 Gemeenteblad 2019, 124810 Haarlem
 2. Vergunningen

  Aanvulling publicatie wegens abusievelijk wegvallen van informatie in de publicatietekst van ontwerp-omgevingsvergunning restauratie en gedeeltelijke wijziging voormalig gevangeniscomplex De Koepel in Haarlem (2018-09988)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2019 Staatscourant 2019, 29182 Haarlem

Totaal 1398 publicaties

 1. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende watervergunning, voor het kruisen van een tweetal regionale waterkeringen langs de Eefsebeek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Waterschapsblad 2019, 5699 Waterschap Rijn en IJssel
 2. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende watervergunning, voor het aanleggen en hebben van een duiker in de Afwatering van Plantenkamp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Waterschapsblad 2019, 5693 Waterschap Rijn en IJssel
 3. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende Watervergunning voor het vervangen van de waterleiding, ter hoogte van Uiterbuurtweg 1 tot 65 en Blokland 1 tot 15 in Nieuwveen - AGV - WN2019-002543

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Waterschapsblad 2019, 5707 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 4. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende Watervergunning voor het realiseren van 5 verkeersbruggen, nabij de N200 in Amsterdam - AGV - WN2019-002886

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Waterschapsblad 2019, 5697 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 5. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende Watervergunning voor het nieuw bouwen van een woning met kelder in een waterkering, ter hoogte van Amsteldijk Zuid 201, 1188 VP Amstelveen - AGV - WN2019-002014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Waterschapsblad 2019, 5696 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende Watervergunning voor het lozen van afvalwater ten gevolge van het spoelen van twee bestaande bronnen van een bodemenergiesysteem, ter hoogte van de Erfgooiersdreef/Stroomzijde in Blaricum - AGV - WN2019-002307

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Waterschapsblad 2019, 5704 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 7. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende Watervergunning voor het bouwen van een nieuwe woning nabij een dijklichaam, ter hoogte van Amsteldijk Zuid 21, 1184 VC Amstelveen - AGV - WN2019-002242

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Waterschapsblad 2019, 5662 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 8. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende Watervergunning voor het bouwen van de woonblokken 8 en10, ter hoogte van de Oostenburgervaart in Amsterdam - AGV - WN2019-002422

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Waterschapsblad 2019, 5715 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 9. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende Watervergunning voor het aanleggen van water, moeras en vlonderconstructies/overkluizingen in het Spoorpark in Amsterdam - AGV - WN2019-000962

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Waterschapsblad 2019, 5713 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 10. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende vergunning Wet op de Kansspelen, aanwezigheidsvergunning 2 speelautomaten 2019, Café - bar Ottoman, Drossaartstraat 17, 4204 AR, Gorinchem

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Gemeenteblad 2019, 122590 Gorinchem