Toon filters

Woensdag 30 september 2020

Alle publicaties op woensdag 30 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 26 publicaties

 1. Overig

  Bekendmaking coördinatiebesluit en voorbereiding bestemmingsplan Baalder uiterwaard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50992 Hardenberg
 2. Overig

  Bekendmaking van (voorlopige) aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden te Dalfsen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51101 Dalfsen
 3. Overig

  Besluit straatnaamgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50197 Vlissingen
 4. Overig

  Besluit tot (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema “Better Biomass” (BB) voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 49891 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 5. Overig

  Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling plan Westenholte – Stins

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50679 Zwolle
 6. Overig

  Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet Dijkversterking Wolferen-Sprok

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51161 Gelderland
 7. Overig

  Gecoördineerde projectprocedure Projectplan Waterwet Dijkversterking Wolferen-Sprok

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51165 Gelderland
 8. Overig

  Gemeente Ermelo - ontwerpomgevingsvergunning uitgebreide procedure - aanleggen van een voetpad met brug bij landgoed Oud Groevenbeek - Putterweg, ongenummerd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50683 Ermelo
 9. Overig

  Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51220 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 10. Overig

  Kennisgeving besluit verleende omgevingsvergunning Duurzaam Voorne Holding B.V. te Breda, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50573 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat