Toon filters

Donderdag 21 maart 2019

Alle publicaties op donderdag 21 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 3 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 maart 2019, nummer DCV/VR-Min-BuZa.2019.2621-8 tot aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15733 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 maart 2019, nr. IENW/BSK-2019/34722, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling Milieu Centraal 2018–2021 in verband met de verhoging van de subsidieplafonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15060 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 13 maart 2019, nummer CvTE-19.00565, houdende wijziging van Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019 in verband met hervatting van de Staatsexamens Nt2

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15170 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap