Toon filters

Maandag 28 september 2020

Alle publicaties op maandag 28 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 7 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 18 september 2020, kenmerk 1724907-208337-MEVA, houdende instemming met het Besluit psychiatrie van 11 maart 2020, het Besluit revalidatiegeneeskunde van 13 mei 2020 en het Besluit tot wijziging van diverse CGS besluiten van 10 juni 2020 van het College Geneeskundige Specialismen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49684 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 12 september 2020, nummer WBV 2020/20, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 48510 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 3. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2020, nr. 2020-0000553306 tot wijziging van de Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud (normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49302 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 september 2020, nr. 25223559, houdende vaststelling van de tarieven lesgeld en cursusgeld voor het cursusjaar 2021–2022 (Regeling tarieven lesgeld en cursusgeld 2021–2022)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49665 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 17 september 2020, nr. WJZ/ 20216274, houdende voorschriften met betrekking tot de melding van het voornemen overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verkrijgen (Regeling melding Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 48965 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 25 september 2020, nr. WJZ/ 20159707, tot wijziging van de Regeling verdeling op afroep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50735 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Besluiten van algemene strekking

  Vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Hybride geldverstrekkingen. Intrekkingsbesluit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49609 Ministerie van Financiën