Toon filters

Vrijdag 19 juli 2019

Alle publicaties op vrijdag 19 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 2 publicaties

 1. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40045 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Frequentiebesluit 2013 en het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie in verband met het uitbreiden van een grondslag en wetstechnische verbeteringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40072 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat