Toon filters

Donderdag 21 maart 2019

Alle publicaties op donderdag 21 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 37 publicaties

 1. Beschikkingen | afhandeling

  19.0677383 verleende vergunning voor het tijdelijk verhogen van het waterpeil in een waterloop nabij Koningspade 27 in Hoogwoud.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3114 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. Beschikkingen | afhandeling

  Ambtshalve wijziging van verleende Watervergunning voor het koepelvergunning voor vergravingen aan watergangen, verhardingen en werken nabij/in watergangen, ter hoogte van Westhavenweg 59 E, 1042 AL Amsterdam - AGV - WN2019-000786

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3105 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 3. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking watervergunning ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van eiland ABC in de Veenderij te Veenendaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3107 Waterschap Vallei en Veluwe
 4. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden nabij Hamersveldseweg en Leusbroekerweg te Leusden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3118 Waterschap Vallei en Veluwe
 5. Beschikkingen | afhandeling

  HAS2019_Z16696 Enexis Netbeheer B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3061 Waterschap Hunze en Aa's
 6. Beschikkingen | afhandeling

  HAS2019_Z16705 Enexis Netbeheer B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3057 Waterschap Hunze en Aa's
 7. Beschikkingen | afhandeling

  HDSR – Watervergunning voor het leggen van 2 laagspanningskabels en 2 lagedrukgasleidingen bij een waterkering op de locatie Leidsestraatweg 229 in Woerden. (code HDSR39435)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3079 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 8. Beschikkingen | afhandeling

  HDSR – Watervergunning voor het leggen van een laagspanningskabel bij een waterkering en bij een watergang op de locatie nabij Waalseweg 25 in Tull en ’t Waal. (code HDSR39102)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3083 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 9. Beschikkingen | afhandeling

  HDSR – Watervergunning(raam) voor het leggen van een laagspanningskabel bij een watergang op de locatie nabij Langbroekerdijk A 72A in Langbroek. (code HDSR38852)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3081 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 10. Beschikkingen | afhandeling

  HDSR – Watervergunning(wijziging HDSR25986) voor het leggen van een laagspanningskabel bij een waterkering en een watergang op de locatie Hoofdweg 150 in Zegveld. (code HDSR39083)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Waterschapsblad 2019, 3082 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden