Toon filters

Maandag 28 september 2020

Alle publicaties op maandag 28 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 151 publicaties

 1. Oproepingen | Belanghebbenden

  [De griffier van de rechtbank roept op:

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50633 Rechtbank Den Haag
 2. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49721 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikelen 33 en 34 van die wet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 46159 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Gerechtelijke aankondigingen | Ondercuratelestellingen

  Albertus Hendrikus Luikens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50709 Rechtbank Noord-Nederland
 5. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Beëindiging vereffenaar nalatenschap A.W. van Garderen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50533 Notarissen (Cluster)
 6. Ruimtelijke plannen

  Bekendmaking Vaststellen bestemmingsplan ‘Chaamseweg 8A Alphen’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50555 Alphen-Chaam
 7. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap A.P. van Leur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50685 Notarissen (Cluster)
 8. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap Nora Petiet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50676 overig
 9. Interne regelingen

  Besluit van 31 augustus 2020, nr. 2020001703 tot instelling van het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst (Besluit instelling Adviescollege huis- en hobbydierenlijst)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49660 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van 31 augustus 2020, nr. 2020001704, houdende benoeming en vergoeding van leden van het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49757 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit