Toon filters

Woensdag 30 september 2020

Alle publicaties op woensdag 30 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1 spoedpublicatie

 1. Vergunningen

  Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Besluiten voor een projectomgevingsvergunning en hogere waarden Wet geluidhinder, locatie Coltbaan 21 te Nieuwegein

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2020 Staatscourant 2020, 51346 Nieuwegein

Totaal 25 publicaties

 1. Vergunningen

  BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN - AFWIJKEN VAN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED TERNEUZEN

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50825 Terneuzen
 2. Vergunningen

  Bekendmaking ontwerp-besluit omgevingsvergunning Hunsstraat ong. Voerendaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51122 Voerendaal
 3. Vergunningen

  Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure realiseren ontsluiting perceel en legaliseren bestaande (erf)verharding en bebouwing, Schey 3, 6255 NL Noorbeek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50286 Eijsden-Margraten
 4. Vergunningen

  Gemeente Beesel - Beoordeling M.E.R.-plicht Sint Lambertusdijk 2a in Reuver in verband met het wijzigen en uitbreiden van een varkenshouderij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50814 Beesel
 5. Vergunningen

  Gemeente Westvoorne - bekendmaking artikel 6.5 lid 3 besluit omgevingsrecht - Konneweg 4b, Tinte

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51241 Westvoorne
 6. Vergunningen

  Kennisgeving besluit tot verlening omgevingsvergunning - Aduarderdiep 13 in Feerwerd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51176 Westerkwartier
 7. Vergunningen

  Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50590 Rijkswaterstaat
 8. Vergunningen

  Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50581 Rijkswaterstaat
 9. Vergunningen

  Kennisgeving Kernenergiewet Definitieve vergunning Vinçotte Nederland B.V., Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50092 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 10. Vergunningen

  Kennisgeving melding MMC Beetgumermolen (05H02) zaak 2020/0960, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50114 Inspectie Leefomgeving en Transport