Toon filters

Woensdag 20 maart 2019

Alle publicaties op woensdag 20 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 16 publicaties

 1. Overig

  Aanvraag van een watervergunning Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Horst aan de Maas, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14390 Inspectie Leefomgeving en Transport
 2. Overig

  Advies gegevensverstrekking weigerende observandi, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15065 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 3. Overig

  Bekendmaking ontwerpbesluit Saneringsplan spoorweglawaai Delft, Tanthof, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15387 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Overig

  Bekendmaking verlenen vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken Zonnepark A58 Etten-Leur B.V., Woudenberg, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14338 Rijkswaterstaat
 5. Overig

  Besluit m.e.r.-beoordelingsnotitiie Heineken Nederland B.V. 's-Hertogenbosch

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16121 Noord-Brabant
 6. Overig

  Besluit voor een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen met bijbehorende voorzieningen langs Rijksweg 27 (A27) in de gemeente De Bilt, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15260 Rijkswaterstaat
 7. Overig

  Gemeente Landgraaf - Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis"

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15944 Landgraaf
 8. Overig

  Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16034 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 9. Overig

  Intrekkingen Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16016 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 10. Overig

  Kennisgeving publictie GOW oevers, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14384 Rijkswaterstaat