Toon filters

Maandag 21 oktober 2019

Alle publicaties op maandag 21 oktober 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 9 publicaties

 1. Overig

  (Deel)subsidieplafond EFRO Operationeel Programma West Nederland 2014-2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57973 Rotterdam
 2. Overig

  Bekendmaking ontwerpbeschikking Wet geluidhinder - Hogere grenswaarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57816 Zwolle
 3. Overig

  Bekendmaking ontwerpbeschikking Wet geluidhinder - Hogere grenswaarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57818 Zwolle
 4. Overig

  Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 17 oktober 2019, kenmerk ACM/UIT/520452 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikelen 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende snelle spanningsvariaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57151 Autoriteit Consument en Markt
 5. Overig

  Besluit van ENW Domeinbestuur van 10 oktober 2019 tot wijziging van de call for proposals NWO Open Competition Domain Science – XS, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57647 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 6. Overig

  Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 58014 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Overig

  Instellingsbesluit Deskundigencommissie Operationeel Programma Kansen voor West 2014 – 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57977 Rotterdam
 8. Overig

  Melding voorgenomen concentratie TBI Techniek B.V. en Giesbers Installatiegroep B.V., Autoriteit Consument en Markt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 58017 Autoriteit Consument en Markt
 9. Overig

  Update Stimuleringsregeling haalbaarheid Smart Industry Kansen voor West

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57946 Rotterdam