Toon filters

Maandag 20 januari 2020

Alle publicaties op maandag 20 januari 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 22 publicaties

 1. Overig

  Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied met beperkingen en hoogteontheffing voor een energievlieger op de droneluchthaven Valkenburg, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 3129 Inspectie Leefomgeving en Transport
 2. Overig

  Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende het instellen van een tijdelijk gebied met beperkingen NLR RPAS testcentrum high, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 3134 Inspectie Leefomgeving en Transport
 3. Overig

  Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Audax Groep en Bruna

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 3675 Autoriteit Consument en Markt
 4. Overig

  Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Dealer Groep Pon B.V. en Muntstad Holding B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 4128 Autoriteit Consument en Markt
 5. Overig

  Besluit van het bestuur van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen van 6 december 2019 tot wijziging van de call for proposals NWO-Talentprogramma Veni 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 3192 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 6. Overig

  Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 4212 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Overig

  Kennisgeving Kadaster (resultaten controle authentieke gegevens basisregistratie kadaster 2019), Dienst voor het kadaster en de openbare registers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 2335 Dienst voor het kadaster en de openbare registers
 8. Overig

  Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 4180 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Overig

  Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw van De Nederlandse Aardolie Maatschappij, Assen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 3843 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Overig

  Mededeling inzake de terinzagelegging van de aanvraag tot goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt van een voorstel van TenneT voor aanvullende FCR-kenmerken obv artikel 118 jo. 154, tweede lid, van de SO Verordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2020 Staatscourant 2020, 4086 Autoriteit Consument en Markt