Toon filters

Woensdag 20 maart 2019

Alle publicaties op woensdag 20 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 12 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Aanwijzing van de Minister voor Medische Zorg, van 12 maart 2019, kenmerk 1493202-187870-PZO op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidzorg inzake het vrijgeven van tarieven van eerstelijnsdiagnostiek in de medisch specialistische zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14894 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van 12 maart 2019 houdende de inwerkingtreding van de Verordening tot wijziging van de Verordening op het bestuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14889 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 3. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van 14 februari 2019, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2019 worden uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Nederlandse luchtvaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14871 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de directie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) houdende vaststelling van de tarieven van de vergoedingen inzake CEMT-vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer over de weg naar het Verenigd Koninkrijk na de uittreding van dit land uit de Europese Unie op 29 maart 2019 (Besluit vergoedingen CEMT-vergunningen voor het Verenigd Koninkrijk NIWO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15194 Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
 5. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 maart 2019, nr. 2458243, houdende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan de Immigratie en Naturalisatiedienst ten behoeve van de uitvoering van het bepaalde in artikel 14, tweede lid, onder b, en vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15008 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 maart 2019, nr. 2504668, houdende aanwijzing van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO als keuringsdienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Aanwijzingsbesluit TNO als keuringsdienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15022 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 12 maart 2019 nr. BOACAT2019/014, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Lelystad.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14847 Dienst Justis
 8. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 5 maart 2019 nr. BOACAT2019/011, tot wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur van de provincie Groningen 2016 van 28 januari 2016, kenmerk BOACAT2016/008

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14848 Dienst Justis
 9. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 7 maart 2019 nr. BOACAT2019/016, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14846 Dienst Justis
 10. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 maart 2019, nr. WJZ/19058385, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de aanpassing van de hoogte en berekening van het subsidiebedrag voor op biomassa gestookte ketels

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15516 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat