Toon filters

Woensdag 30 september 2020

Alle publicaties op woensdag 30 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 15 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50178 Openbaar Ministerie (OM)
 2. Besluiten van algemene strekking

  Beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg van 28 september 2020, kenmerk 1748267-210469-S, houdende wijziging van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II in verband met wijziging van de aanvraagperiode

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51075 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 29 september 2020, nr. ZW/S&B/2020-0000398876 tot compensatie van de kosten voor organisaties die eHerkenning moeten gebruiken voor het doen van belastingaangifte (Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50702 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 28 september 2020, nr. WJZ/ 20240314, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 22 juni 2020, nr. WJZ/ 20155386, tot wijziging van de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas in verband met het stellen van regels voor de verdeling van kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting en het verruimen van mogelijkheden voor de jaarlijkse bijstelling van de gestandaardiseerde activawaarde van het landelijk gastransportnet (Stcrt. 2020, nr. 33849)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51164 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 2020, kenmerk 113805-210011-PPGB, houdende de indeplaatstreding van Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. in de regio Zaanstreek/Waterland bij de uitoefening van de goedkeuringsbevoegdheid van de Sociale verzekeringsbank aangaande de zorgovereenkomsten waarmee zorg wordt betrokken ten laste van het persoonsgebonden budget

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51188 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 4 september 2020 nr. OACAT2020/045, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Almere, Werk, Inkomen en Zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50104 Dienst Justis
 7. Besluiten van algemene strekking

  Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 49469 Mondriaan Fonds
 8. Besluiten van algemene strekking

  Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis Caribisch Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51354 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking

  Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50987 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 september 2020, nr. 2020-0000565150, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering ten behoeve van het ontzorgen van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van de gebouwde onroerende zaken die zij in eigendom hebben (Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50645 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties