Toon filters

Woensdag 20 maart 2019

Alle publicaties op woensdag 20 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 7 publicaties

 1. Overig

  Besluit m.e.r.-beoordelingsnotitiie Heineken Nederland B.V. 's-Hertogenbosch

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16121 Noord-Brabant
 2. Ruimtelijke plannen

  Kennisgeving ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland en ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16085 Gelderland
 3. Ruimtelijke plannen

  Kennisgeving ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland en ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16067 Gelderland
 4. Ruimtelijke plannen

  Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Sallandse Heuvelrug

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14974 Overijssel
 5. Ruimtelijke plannen

  Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16029 Overijssel
 6. Ruimtelijke plannen

  Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16032 Overijssel
 7. Verkeersbesluiten

  Provincie Zeeland - -vaststelling maximumsnelheid 60 km/h op de hoofdrijbaan, (zonebepaling); - instellen inhaalverbod; - opheffen status voorrangsweg; - voorrangsregeling kruisende wegen. - N673; Zanddijk-Molendijk; km 0,570 tot km 3,840

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15694 Zeeland