Toon filters

Woensdag 20 maart 2019

Alle publicaties op woensdag 20 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 17 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Aanwijzing van de Minister voor Medische Zorg, van 12 maart 2019, kenmerk 1493202-187870-PZO op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidzorg inzake het vrijgeven van tarieven van eerstelijnsdiagnostiek in de medisch specialistische zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14894 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Overig

  Bekendmaking ontwerpbesluit Saneringsplan spoorweglawaai Delft, Tanthof, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15387 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van 14 februari 2019, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2019 worden uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Nederlandse luchtvaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14871 Ministerie van Financiën
 4. Interne regelingen

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 maart 2019 (kenmerk DP&O/19/2529016), houdende instelling van de Visitatiecommissie NFI (Instellingsbesluit Visitatiecommissie NFI)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 14896 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 maart 2019, nr. 2458243, houdende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan de Immigratie en Naturalisatiedienst ten behoeve van de uitvoering van het bepaalde in artikel 14, tweede lid, onder b, en vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15008 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 maart 2019, nr. 2504668, houdende aanwijzing van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO als keuringsdienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Aanwijzingsbesluit TNO als keuringsdienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15022 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Convenanten

  Convenant ten behoeve van de uitvoering van de machtiging ten behoeve van de intrekking van het Nederlanderschap, bedoeld in artikel 14, tweede lid, onderdeel b, en vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15017 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Vergunningen

  Definitief instemmingsbesluit winningsplan Oudeland voor gaswinning, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15555 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Vergunningen

  Kennisgeving mer-beoordelingsbesluit inzake ontmanteling van mijnbouwinstallaties van Jansen Recycling Group B.V. te Dordrecht, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15117 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Vergunningen

  Kennisgeving mer-beoordelingsbesluit inzake ontmanteling van mijnbouwinstallaties van Riwald Recycling Beverwijk B.V. te Beverwijk, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15119 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat