Toon filters

Vrijdag 24 januari 2020

Alle publicaties op vrijdag 24 januari 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 14 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 januari 2020, MBO-17983694 houdende vaststelling van een aantal kwalificaties op grond waarvan een landelijk deel kan worden ontwikkeld (Regeling vaststelling aanvullende kwalificaties experiment ruimte voor de regio)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 4339 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 13 januari 2020, nr. 2775286, houdende aanwijzing van computercrisisteams als bedoeld in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Regeling aanwijzing computercrisisteams)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 4410 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 13 januari 2020, nr. 2746408, houdende wijziging van het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 4326 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Overig

  Kennisgeving melding besluit algemene regels milieu mijnbouw, ECW Geoholding B.V., Middenmeer, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 5211 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Vergunningen

  Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 4493 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Vergunningen

  Buiten toepassing laten rijkscoördinatieregeling Zonnepark Oosterwolde

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 4500 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 januari 2020, nr. MinBuza.2019.4789-24, houdende wijziging van de bezoldiging van de leden van het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 4782 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Interne regelingen

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 januari 2020, kenmerk 200629-OBP, houdende de aanwijzing van mevrouw J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde tot inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 4151 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 22 januari 2020, nr. 2777435, houdende vaststelling van de vergoeding van de leden van de Raad van Advies voor het WODC (Vergoedingenbesluit Raad van Advies voor het WODC)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 5070 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 22 januari 2020, nr. 2777434, houdende benoeming van de leden van de Raad van Advies voor het WODC

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 5068 Ministerie van Justitie en Veiligheid