Toon filters

Maandag 13 juli 2020

Alle publicaties op maandag 13 juli 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 22 publicaties

 1. Ontheffingen

  Vrijstelling burgermedegebruik Maritiem Vliegkamp De Kooy ten behoeve van Test & Training Centre Seppe

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36892 Ministerie van Defensie
 2. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Kartonnage-en Flexibele Verpakkingenbedrijf 2020–2022

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 37743 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking

  Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2020, nr. 2020-0000026138, houdende vaststelling van het uitkeringsplafond voor de toekenning van een specifieke uitkering op grond van het Tijdelijk Besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening (Tijdelijke regeling uitkeringsplafond specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 37277 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking

  Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 37129 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Besluiten van algemene strekking

  Regio Deal Den Haag Zuidwest

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 37133 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister voor Medische Zorg van 8 juli 2020, nr. WJZ/ 20169376, tot wijziging van de Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek in verband met de vaststelling van de subsidieplafonds voor instituutssubsidie, programmasubsidie en infrastructuursubsidie voor het boekjaar 2021, wijziging van subsidieplafonds voor het boekjaar 2020 en het doorvoeren van een aantal technische aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 37377 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 3 juli 2020, nr. PO/24929870, houdende wijziging van de Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 in verband met een verhoging van de subsidieplafonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36978 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2020, kenmerk 1704964-206906, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg in verband met het vaststellen van bedragen voor het pgb in verband met de GGZ-zorgprofielen wonen en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36950 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2020, nr. DUO/OND-2020/2226, houdende vaststelling van de elementcodetabel, elementcodetabel BES eilanden, elementcodetabel Staatsexamens, opleidingencodetabel, vakcodetabel en examenonderdelencodetabel voor school- en studiejaar 2020–2021 (Regeling codetabellen school- en studiejaar 2020–2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36837 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juli 2020, kenmerk MBO-24861840 houdende vaststelling van certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs voor beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties en keuzedelen die betrekking hebben op de sector Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Regeling certificaten wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 37016 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap