Toon filters

Woensdag 30 september 2020

Alle publicaties op woensdag 30 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1 spoedpublicatie

 1. Vergunningen

  Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Besluiten voor een projectomgevingsvergunning en hogere waarden Wet geluidhinder, locatie Coltbaan 21 te Nieuwegein

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2020 Staatscourant 2020, 51346 Nieuwegein

Totaal 181 publicaties

 1. Overig

  Bekendmaking coördinatiebesluit en voorbereiding bestemmingsplan Baalder uiterwaard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50992 Hardenberg
 2. Vergunningen

  BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN - AFWIJKEN VAN BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED TERNEUZEN

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50825 Terneuzen
 3. Vergunningen

  Bekendmaking ontwerp-besluit omgevingsvergunning Hunsstraat ong. Voerendaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51122 Voerendaal
 4. Overig

  Bekendmaking van (voorlopige) aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten van gronden te Dalfsen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51101 Dalfsen
 5. Vergunningen

  Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure realiseren ontsluiting perceel en legaliseren bestaande (erf)verharding en bebouwing, Schey 3, 6255 NL Noorbeek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50286 Eijsden-Margraten
 6. Ruimtelijke plannen

  Besluit Omgevingsvergunning, Nieuweweg 88, 9682 VN Oostwold

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 51061 Oldambt
 7. Overig

  Besluit straatnaamgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50197 Vlissingen
 8. Overig

  Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling plan Westenholte – Stins

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50679 Zwolle
 9. Ruimtelijke plannen

  Bestemmingsplan "De Rik 26" gewijzigd vastgesteld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50672 Brielle
 10. Ruimtelijke plannen

  Bestemmingsplan Buitengebied – Bouw & Infra Park

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2020 Staatscourant 2020, 50596 Harderwijk