Toon filters

Maandag 17 februari 2020

Alle publicaties op maandag 17 februari 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 223 publicaties

 1. Verkeersbesluiten

  - algemene gehandicaptenparkeerplaats - Rodezand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9885 Rotterdam
 2. Oproepingen | Belanghebbenden

  [Ontvangst verzoek: Mogelijkheid tot indiening verweer]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9900 Rechtbank Overijssel
 3. Oproepingen | Belanghebbenden

  [Oproep belanghebbende B.X. Wang]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 10129 Rechtbank Amsterdam
 4. Oproepingen | Belanghebbenden

  [Oproeping]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 10148 Rechtbank Noord-Nederland
 5. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9965 Belastingdienst
 6. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met enige technische aanpassingen en de implementatie van richtlijn 2017/2398 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk en wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met enige technische correcties en de bijgestelde implementatie van richtlijn 2014/68/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 8997 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 8438 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Centraal Stembureau

  Afwijzing registratie aanduiding en logo politieke groepering voor de Tweede Kamerverkiezing; Plaatselijke Politieke Groeperingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9882 Centraal Stembureau's (cluster)
 9. Verkeersbesluiten

  Barendrecht - Intrekking besluit 2019-46 inzake het inrichten van twee parkeerplaatsen aan de Avenue Carnisse 186 voor het opladen van elektrische voertuigen. -

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 10194 Barendrecht
 10. Vergunningen

  Bekendmaking besluit roei evenement op en afsluiting van de Spiegelwaal, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9404 Rijkswaterstaat