Toon filters

Maandag 17 februari 2020

Alle publicaties op maandag 17 februari 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 14 publicaties

 1. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9965 Belastingdienst
 2. Centraal Stembureau

  Afwijzing registratie aanduiding en logo politieke groepering voor de Tweede Kamerverkiezing; Plaatselijke Politieke Groeperingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9882 Centraal Stembureau's (cluster)
 3. Vergunningen

  Bekendmaking besluit roei evenement op en afsluiting van de Spiegelwaal, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9404 Rijkswaterstaat
 4. Overig

  Bekendmaking watervergunning grondwateronttrekking dienstenhaven Terneuzen, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 8847 Inspectie Leefomgeving en Transport
 5. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap Josephus Gerardus Bernardus Maria de Man

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 10077 overig
 6. Interne regelingen

  Besluit van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 13 februari 2020, nr. MD202003INSTHH, houdende wijziging van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 10205 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 7. Overig

  Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 10170 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 8. Vergunningen

  Kennisgeving beschikking OT Joost Dourleinkazerne (09B50) zaak 2019/0755, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9073 Inspectie Leefomgeving en Transport
 9. Overig

  Mandaatregeling Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman inzake de behandeling van klachten 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 8910 overig
 10. Gerechtelijke aankondigingen | Ontbinding huwelijk of Scheiding van tafel en bed

  Ontbindingen huwelijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 10100 overig